Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Kimdir? Biyografisi ve Hayatı

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 1901 Çamlıyamaç, Erzurum doğumlu olup, 16 Kasım 1974’de 73 yaşında İstanbul’da yazar ve sosyologdur. Gerçek adı Ahmed Halil olan Fındıkoğlu, eserleri ve eğitim anlayışı ile dönemin en ünlü sosyologları arasında gösterilir.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Kimdir?

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu kimdir?
Doğum tarihi1901, Erzurum
Doğum yeriÇamlıyamaç, Erzurum
Ölüm tarihi16 Kasım 1974 (73 yaşında), İstanbul
Eğitimİstanbul Üniversitesi, Strasbourg Üniversitesi
MeslekYazar, Sosyolog
EşiEfser Hanım
ÇocuklarıEmin, Ali Halil, Pınar
EbeveynleriFatma Zehra Hanım, Halil Fahri Bey

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ne zaman doğdu?

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Erzurum’un Tortum ilçesinde 1901 yılında doğdu. Annesinin hamileyken memleket ziyareti sebebiyle Erzurum’a gelmesi ve orada doğum yapması nüfus kağıdına doğum yeri Erzurum yazılmasına sebep oldu.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu çocukları kimdir?

Efser Hanımla evli olan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun 1940 doğum Emin, 1949 doğumlu Ali Halil ve 1942 doğumlu Pınar adında 3 çocuğu vardır.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ne zaman öldü?

16 Aralık 1971 günü kalp krizi geçiren Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, bu sebeple çalışmalarına ara vererek dinlenmeye çekilir. Bu rahatsızlığının ardından bir dizi sağlık sorunu yaşayan Fındıkoğlu, 1974 yılının 15 Kasım’ı 16 Kasım’a bağlayan gece öldü.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu eğitim anlayışı

Fındıkoğlu’na göre eğitim batıyı takip edilerek kendi toplumunun ihtiyaçlarına uyarlanarak verilmelidir. Fındıkoğlu sosyo-kültürel sistemleri cemaatçi olan ülkelerin bu sisteme ait kişiliklerin araçlardan ancak münasip eğitimle ve organizatörlük
kabiliyetine sahip fertlerin işi yerine getirebilecek rollerle kurtulabileceklerini belirtir.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu eğitim anlayışını şu sözleriyle belirtir. “…Memleketi üç büyük kültür bölgesi halinde mütalaa ederek Garp Bölgesi için İstanbul Üniversitesinde başlamış olan Islahat programını daha radikal bir tarzda tatbik ederek Cumhuriyet’e cidden modern bir Üniversite kazandırmak, Şark Bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde… Üniversitesiyle modern bir kültür şehri yaratmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir…”

Fındıkoğlu bir araya gelme, bir arada olma anlayışı yani Osmanlı Devletindeki milliyetçilik anlayışına sahip olan Gökalp ile aynı fikirdedir. Fındıkoğlu, Gökalp gibi Durkheim okulunun Türkiye‘ye yansıyan fikirlerinden etkilenmiştir.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu sosyolojiye katkıları

Kısaca ifade etmek gerekirse Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, ilim hayatı boyunca şehir sosyolojisi, köy sosyolojisi, metodolojisinden folklora kadar, sosyal realiteyi hemen her konu üzerinde durmuş ve yazılarıyla topluma öncü olmuştur. Sosyal konular üzerinde duran Fındıkoğlu, milli beraberliğin ve bütünlüğün sağlanması, Türk halkının sosyal kültürel alanlarda ilerlemesi ve gelişmiş milletler arasında kendine yer bulmasını savunmuştur.

Fındıkoğlu sosyoloji konularını ele alırken Durkheim ve Gökalp‘in etkisinde kalmıştır. Fındıkoğlu‘na göre sosyolojinin asıl konusu realite, ferdi şuur ve kolektif şuurdur. Fındıkoğlu sosyolojideki sosyal olay ve olguların tamamına geniş bir çerçeveden bakmıştır. Fındıkoğlu sosyolojinin bir tarafı bilim, diğer tarafını iş ve uygulama olarak görmektedir. Bilimin teori ve uygulama, düşünce ve uğraşı, eylem kutupları arasında ilişkilerin olduğunu savunmaktadır.

İlgili Makaleler

Fındıkoğlu‘nun çok önemli bir hizmeti ve katkısı da Türk sosyolojisinde “Bütüncü Görüşü” çeşitli alanlarda uygulanabileceğini örnekler göstererek ortaya koymaya çalışmıştır. Fındıkoğlu‘nun üzerinde durduğu tarihi metod‘da savunduğu bütüncü görüş içinde de iyi değerlendirir. Bir olayı bir şahsı, bir düşünceyi incelerken hali hazırda geleceğe ışık tutmaya çalışır.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Biyografisi ve Hayatı

1902 yılında Erzurum’da doğdu. Toplumbilimci. I.U. Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra, çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. 1930’da Strasbourg Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü’ne girdi. 1934’te yurda dönünce içtimaiyyat ve ahlak doçenti olan Fındıkoğlu, 1941’de sosyoloji profesörü, 1958’de ordinaryüs oldu. 1934-70 yılları arasında yayınladığı İş ve Düşünce adlı dergideki yazılarında, özel ve toplumsal mülkiyeti uzlaştıracak bir sosyo-ekonomik modeli savundu. 1974 yılında öldü.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Eserleri

1) Erzurum‘da şehirleşme
2) Halk Bilgisi Toplayıcılarına Rehber
3) Bayburtlu Zihni
4) Erzurum Şehirleşmesi ve Gecekondu Problemi
5) Erzurum Şehirleşmesi ve Sosyolojik Belirtileri
6) Tortum Kalkınma Derneği
7) Beş Yıllık Plan ve Silifke
8) İçtimaiyat
9) Hukuk Sosyolojisi
10) Gençliğe Dair Düşünceler
11) Sosyalizm ve İçtimai Siyaset
12) Şarkta ve Garpte İçtimai Sınıf
13) Auguste Comte
14) İçtimaiyat Dersleri
15) Rus Kazakları Etrafında Nazariyeler
16) İngiltere’de Sosyal Antropolojinin 50. Yılı ve Türkiye
17) Fransa‘da Yeni Bir Halk Bilgisi Cemiyeti
18) Sivas‘ta Timurlenk Menkıbeleri
19) Bulgaristan Türklerinin Türkiye‘de Geçirdiği Aile Değişikliği
20) Yunanistan‘da Bazı Sosyolojik Müşahedeler
21) Bugünkü Harbin Erzurum‘da Çay Adetlerine Tesiri
22) Memleketimizde Bir Alman Sosyoloğu
23) Kıbrıs ve Hariciyemiz
24) Nehru’nun Arkasından
25) Geçi Kalesi
26) Erzurum şairlerinden: Şerifi
27) Kızılırmak Gazetesi ― Temiz Türkçe
28) Dünya Gazetesi, Türkçenin Yolunda
29) Meçhul Bir Türkçeye Dair
30) Bir Eserin Notları: ― Türklerin Menşeine Dair Küçük Bir Risale
31) Çocuklara Tarihi Nasıl Okutulmalı
32) Halk Bilgisi
33) Edebiyatta Yaratıcılık
34) Harf İnkılabı
35) Harf İnkılabı İle Beraber
36) Dilimizin Düzelmesi
37) Dil Düzelmesinin Yolları
38) Dilimiz İçin Düşünceler: I
39) Le Play Mektebi ve Prens Sabahattin
40) Yunus Emre, Anadolu Edebiyatı Notları
41) Harputlu Bir Şair: Hacı Hayri
42) Felsefe Kongreleri
43) İbni Haldun‘da Metot Nazariyesi
44) Erzurum Şairlerine Dair
45) Ahlak Tecrübesi
46) Prof. Şekip Tunç‘un İlk yazıları
47) Ziya Gökalp ve Ali Nüzhet Göksel
48) Aristo Sofizm
49) Namık Kemal ve Türkçülüğü
50) Türkiye Liselerinin Sosyolojisi Öğretmenlerinden Bir Grup İçin Seminer Çalışmaları
51) Devletler hususi hukukunda egzogami meselesi
52) Alman ve Türk Hukuk Sosyolojisinde Egzogami Nazariyeleri
53) Egzogami Meselesi Etrafında Umumi Sosyolojik Neticeler
54) Hâkimiyet ve Hürriyet Prensipleri Karşısında Siyasi Fırkalar
55) Tortum Folkloru Hakkında Bir Eser
56) Folklor Araştırmaları
57) Erzurum Folklorundan Derlenmiş Maniler
58) Folklor ve Mahiyeti (Raife Hakkının Basılmamış Bir Tezi Hakkında)
59) Folklor ve Etnografya kılavuzu
60) Türk Folklorculuğunda Anket Usulü
61) Bir Türkü ve İktisadi Folklor
62) Yeni bir Folklor ve etnografya Kılavuzu
63) Folklor ve Hukuk
64) Çocuk Edebiyatı Folklorunun Değerlendirilmesi
65) Folklor ve Hayat
66) Para Folkloru
67) Hukuk Folkloru
68) Fransa‘da Folklor Neşriyatı
69) Muallimlikte Şikâyet İptilası
70) Şiirimizin İnkişafına Dair
71) Dil Kurumu ve hukuki durumu
72) Dil kurultayı toplanırken
73) Dil kurultayı ve gazeteciliğimiz
74) Halkımızın Terbiyesi
75) Şiirimizin İnkişafı
76) Halk Bilgisi Derneğinin Kuruluşu
77) Halk Bilgisi Tetkikleri
78) Halk Bilgisi Faaliyetleri
79) Muallim ve Cemiyet
80) Sosyal İlimlerde Metodoloji Nazariyeleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir