Straton Kimdir Biyografisi Hayatı

Reklamlar

Straton hayatı Straton Biyografisi

Straton MÖ 335-270 yılları arasında yaşamış ve Theophrastos’un ölümünden sonra Akademi’nin başına geçmiş olan Yunanlı filozof. Aristoteles’in fiziğini, ondaki teleolojik öğeleri ayıklayarak yeniden tanımlamış olan Straton, bilgi alanında duyumculuğu, varlık alanında materyalizmi ve din konusunda da ateizmiyle ün kazanmıştır. Buna göre, Demokritos’un etkisi altında, birci bir evren görüşü geliştiren Straton, dünyanın, aralarında boş mekân bulunan, bölünemez parçacıklardan meydana geldiğini öne sürmüş ve dünyada doğal bir zorunluluğun hüküm sürdüğünü belirtmiştir.

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.