Wilhelm Windelband Kimdir? Biyografisi ve Hayatı

Wilhelm Windelband (1848-1915), felsefe tarihi alanında önemli eserler vermiş Alman bir filozoftur. Yeni-Kantçı Baden Okulu’nun kurucusu olarak bilinir.

Hayatı:

 • 11 Mayıs 1848’de Prusya’nın Potsdam kentinde doğdu.
 • İlk ve orta öğrenimini Potsdam’da tamamladı.
 • Daha sonra Zürih ve Heidelberg üniversitelerinde tarih ve felsefe eğitimi aldı.
 • Özellikle Hermann Lotze ve Kuno Fischer gibi filozofların fikirlerinden etkilendi.
 • Kant’ın felsefesiyle yakından ilgilenerek Yeni-Kantçı bir bakış açısı geliştirdi.
 • 1876’da Zürih, 1877’de Freiburg, 1882’de Strasbourg ve 1903’ten sonra Heidelberg üniversitelerinde felsefe profesörü olarak görev yaptı.
 • 22 Ekim 1915’te Heidelberg’de vefat etti.

Felsefi Düşüncesi:

 • Windelband’ın felsefesinin merkezinde tümel geçerlilik taşıyan değerlerin açıklanması yer alır.
 • Felsefenin görevinin, insan başarısının kaynağı olan ve kültür varlıklarının yaratılmasını sağlayan değerleri sistematik bir şekilde incelemek ve bütünleştirmek olduğunu savunur.
 • Felsefenin yeni değerler üretemeyeceğini, ancak var olan değerleri dağınıklıktan kurtararak ve açıklığa kavuşturarak insanlığın faydasına kullanılabilecek hale getirebileceğini düşünür.
 • Windelband, tarihin de önemli bir savunucusudur.
 • Ona göre tarihte olayların tekrarı söz konusu değildir ve bu nedenle genel geçer yasalar da yoktur.
 • Tarihi, doğadan farklı olarak evrimsel bir süreç olarak görür ve bu evrimin arkasında yatan itici gücün insan olduğunu savunur.
 • Toplumbilimin de tarihe dayanması gerektiğini ve her dönemin ancak kendi kültür varlıklarının biçimlendirdiği değerler bütünü olarak anlaşılabileceğini savunur.
 • Toplumbilimin değişmeyen yasalar aramaktan ziyade, her dönemi kendi değerleriyle anlamaya çalışması gerektiğini vurgular.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir