Thales (Tales) Kimdir Biyografisi Hayatı

Thales (Tales) hayatı Thales (Tales) Biyografisi

Antik çağ tarihçisi Apollodoros’a göre Thales, MÖ624 ve MÖ546 arasında yaşamıştır Diogenes Laertios’a göre, 58Olimpiyat’ta 78 de ölmüş ve Sosicrates’e göre 90 yaşındayken ölmüştür Bilimin doğduğu düşünülen Miletos’ta doğmuştur Ancak yinede Herodot,Samos’lu Duris,Demokritos ve diğerleri ailesinin Fenikeli olduğunu iddia etmişlerdir Thales’in başka bir vatandaşlığa geçtiği veya daha sonra yurttaş olduğu düşünülür Diogenes Laertios ve diğerleri ise Thales’in Miletos’lu soylu bir aile olan Yunanistan’ın Thebai kentinden Agenor ve Kadmos’un ailesinden, Examyas ve Cleobulina’nın oğlu olduğunu düşünmüşlerdir

Herodot’a göre, Thales MÖ585,28 Mayıs’ta gerçekleştiği kabul edilen güneş tutulmasını, önceden hesaplayıp haber vererek yenilikçi bir rol üstlenmiştir Gündönümünde ve Ekinoksta diye eserler yazdığını söyleyenler olsa da,kimileri onun hiç yazılı eser bırakmadığını düşünürler Diogenes Laertios; Pherekydes ve Solon’un dışında Thales’e de mektuplar yazar

Politika ve Doğa Felsefesine İlgili

Bir hikayeye göre Thales havayı ve hasatı tahmin ederek Miletos’taki bütün zeytin basmaklarını satın alıp,iyi bir ürün elde ederek zengin olur(Aynı hikayenin bir başka versiyonun da Miletoslulara, basmakları satın almasındaki amacının zengin olmak değil; zekasını her alanda kullanabileceğini göstermektir)

Birçok anektod, Thales’in yalnız bir düşünür olmadığını; politika ile de ilgilendiğini belirtmiştir Politika konusunda eşsiz bir yol gösterici olsa da politikadan uzak kalmayı yeğlemiştir Herodot’a göre Thales’in politik hayatı, Ege bölgesindeki İonyalıların bir federasyon içinde birleşmelerini savunması ve Anatolia’yı Perslere karşı savunmasıyla başlamıştır İonyalıların bir çok kentini egemenliği altına almış olan Kral Kroisos, güçlenmeye başlayınca Lidyalılar ve Medes arasındaki savaşın altıncı yılında Thales’in önceden tahmin ettiği güneş tutulması olunca savaş sona erer Thales bu olayın ardından doğayı incelemeye başlamış, ve doğa felsefesiyle ilgilenen ilk İonya okulunu kurmuştur Doğa üzerine ilk Thales konuşmuştur ve ileride özellikle kendisinden sonraki düşünürler için çok büyük bir önem taşıyacaktır

Özellikle Eski Hellen filozofları dünyanın temel maddesinin ne olduğu sorunuyla uğraşmışlardır Thales ilk olarak, pratik yararlar için değil de sadece doğru uğruna sorularla boğuşmuştur

Din ve Adalet Hakkındaki Görüşleri

Thales’in, din üzerine olan düşüncelerini yine Diogenes Laertios aktarmıştır Thales öncelikle başlangıcı ve sonu olmayan bir Tanrı kavramından söz etmiştir Ona göre Tanrı, iyi ve adildir (dikaios) dolayısı ile insanların da öyle olmasını istiyor

Thales demokratik bir görüşe sahip değildi Miletoslu Tiran Thrasybulus’un döneminde Solon’a ,onun tiranlığı hoş bulmadığını düşünerek, bir mektubunda onunla başka bir yerde yaşamayı önerir Thales’in adalet üzerindeki düşüncesi hukukun hem bilimsel hem de ruhsal yanını kapsar Öğüt niteliğindeki yurttaşlar arası hukuksal düşünceleri şunlardır;

– Çocuklarınızdan, sizin kendi ana babanıza gösterdiğiniz kadar sevgi bekleyin
– Acınmaktan çok, gıpta edilin
– Güvendiğiniz kişilerin sizi etkilemesine engel olun(Kefaletin yoldaşı felaket)
– Zengin olun,ama başarı için Kötü bir şekilde zengin olmayın
– Başkalarını suçladığınız şeyleri kendiniz yapmayın
– Tembellik hoşa gitmez Zengin de olsanız tembellik etmeyin
– Herkese güvenmeyin
– Ölçülü olun
– Kendinize hakim olmamanız zarardır
– Eğitim eksikliğine katlanmak zordur

İlgili Makaleler

Thales’e göre, bir adam düşmanlarının kötü bir durumda olduğunu biliyor ise güçlüklere daha kolay katlanabilir Erkeklerin kadınlardan daha iyi olduğunu; Yunanlıların da Barbarlardan daha iyi olduğunu düşünür Thales’e göre mutlu bir insan, bedensel olarak sağlıklı,becerikli ve doğayı öğrenebilen kişidir

Teorileri

Thales’den, önce Yunanlılar doğayı ve dünyanın temel maddesini; mitoloji, Tanrı’lar ve kahramanlarla açıklıyorlardı Yeryüzündeki doğa olayları, (depremler,rüzgar,,vb) tanrılarla bağdaştırılıyordu Thales hem suyu ana madde olarak düşünmesi hem de doğayı olguları birleştirerek açıklamaya çalışması bakımından önemli olmuşturDoğa olayların nedenlerini insan biçimli Tanrılardan çok doğanın içinde aramıştır Mitolojik açıklamalar ile ussal açıklamalar arasında bir köprü kurmuştur Thales’den sonra öğrencileri Anaksimandros ve Anaksimenes de aynı çizgide ilerlemiştir

Tanrısal Güç

Her şeyin Tanrı’larla (daimonlarla) dolu olduğuna inanmıştır Ona göre dünyada Tanrısal olmayan hiç bir şey yoktur Tanrısal gücü, mıknatıs taşındaki çekme kuvveti gibi bir hayat gücü (ruh) olarak yorumlamıştır (Kimileri ruhun ölümsüz olduğunu söyleyen ilk kişinin o olduğunu düşünürler)

Su, Maddenin İlk Öğresidir

Thales maddenin ilk öğesi (arkhe) olarak suyu ileri sürmüştür İlk öğe olduğundan dolayı toprağın suyun üzerinde bulunduğunu ve dünyanın su tarafından taşındığını söylemiştir (Dünya bir gemi gibi hareket ediyormuş ve suyun hareketliliği nedeniyle sallandığı zaman insanlar deprem oluyor sanıyormuş) Aynı zamanda Thales her şeyin temelinin meydana geldiği şey olduğunu düşünmüştür(Thales’e göre madde ile güç doğal bir bütündü ve henüz birbirinden ayrılmamışlardı ve temel maddede tanrısal yaratma gücü bulunuyordu)

Astronomi

Herodotos’a ve Eudemos’a göre (28 mayıs 585’te gerçekleştiği kabul edilen) Güneş tutulmasını önceden hesaplayıp haber vermiştir Astronomi ile uğraşan ve gün dönümlerini önceden hesaplayan biri olarak ilk astronom olmuştur Ayın son gününe 30gün adını o vermiştir Yılın içindeki mevsimleri de o bulmuş, bir yılı 365 güne bölmüştür Gölgemizin bizimle aynı uzunlukta olduğu zamanı gözleyerek, piramitleri gölgelerine bakarak ölçmüştür Aynı zamanda Nil nehrinin yükselmesinin rüzgara bağlı olduğunu bulmuştur(Etesios rüzgarları nehrin tersine eserek onun denize dökülmesini engelliyorlarmış ve sular da taşıyormuş)

Matematik ve Geometri

Matematik alanında çığırlar açmış birisidir Eski Yunan bilginlerinden Kallimakhos’un aktardığı bir düşünceye göre denizcilere kuzey takım yıldızlarından Büyükayı yerine Küçükayı’ya bakarak yön bulmalarını öğütlemiştir Aynı zamanda Mısırlılardan geometriyi öğrenip Yunanlılara tanıtmıştır Bulduğu bazı geometri teoremleri şunlardır:

– Çap çemberi iki eşit parçaya böler
– Bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir
– İki doğrunun kesişme noktasındaki ters açılar birbirine eşittir
– Köşesi çember üzerinde olan ve çapı gören açı,dik açıdır
– Tabanı ve buna komşu iki açısı verilen üçgen çizilebilir

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Sayın,
    Tales ile ilgili yazınızı kaynak göstererek yazmakta olduğum MEDENİYET VE PEDAGOJİ TARİHİ adlı kitabıma almak istiyorum.
    İzninizi ve bilginizi rica ederim. Saygılarımla.
    mail adresime yazınız, lütfen.
    Dr. Nusret Alperen

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir