Şükrü Saraçoğlu Biyografisi Hayatı

Şükrü Saraçoğlu Hayatı Şükrü Saraçoğlu Kimdir Biyografisi

Mehmet Şükrü Saracoğlu, siyaset ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriye tinin beşinci Başbakanı. 1887 yılında Ödemişte doğdu. Mülkiye Mektebini (1909) bitirdikt en sonra İzmir liselerin de öğretmenlik yaptı. Birinci Dünya Savaşı yılarında Cenevre Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdi. İkinci dönem çalışmalarına başlayan T.B.M.M.y e, İzmir milletvek ili olarak katılan Mehmet Şükrü Bey, Fethi Okyar hükümetinde Milli Eğitim Bakanı (1924-1925) oldu.

1926da da Türk ve Yunan halklarının değiştirilmesi amacıyla kurulan Muhtelit Mübadele Komisyonu na Türk delegasyo nu olarak seçildi. Dördüncü ve Beşinci İnönü hükümetlerind e Maliye Bakanlığına (1927-1930) getirilen Şükrü Bey, henüz kalkınma programının oluşturulamadığı bu dönemde, Türk ekonomisi nin ancak köyden başlatılacak reform çalışmalarıyla kalkınabileceğini ileri sürdü. Bunun yanı sıra memur sınıfının sorunlarına eğilerek personel ve emeklilik kanunlarını yürürlüğe koydu. İktisadi alanda yaptığı işlerden biri de, yabancı bankaların elinde iç ve dış ticaret mevsimler ine göre düşürülen, Türk parasının değerinin korunmasını sağlamasıydı. Bu amaçla Merkez Bankasını kurdu (1930). Aynı yıl sağlığı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalınca, Türkiyenin iktisadi sorunları üstüne inceleme ve araştırma yapmak üzere A.B.D.ye gönderildi (1931). Dönüşünde Türk Pamuk Sanayiini n temelleri ni atan bir rapor hazırladı. 1932de Osmanlı İmparatorl uğunun borçlarıyla ilgili sorunları çözümlemek üzere Pariste yapılan görüşmelerde Türkiyeyi temsil etti ve 1933 antlaşmasını imzaladı.

Adalet Bakanlığı (1933-1939) yıllarında, Yargıç ve Avukatlar Kanununu, Suçüstü, İcra-İflas Kanunlarını yürürlüğe koyması, iş esasına dayanan cezaevler i kuruluş yasalarını uygulamay a sokarak, bu amaca dayalı İmralı cezaevini kurması önemli girişimleri arasındaydı. Saraçoğlunun en önemli görevi, İkinci Bayar hükümetinde (1938-1939) ve Saydam Hükümetlerind e (1939-1942) Dışişleri Bakanlığı oldu. 1942de hükümeti kurmakla görevlendir ildikten sonra da (1942-1946) zaman zaman Dışişleri Bakanlığını üzerine almak zorunda kaldı.

1940ta İngiliz ve Fransızların, Türkiyeyi İtalyaya karşı savaşa sokma istekleri ni reddetti. 1948de T.B.M.M. başkanlığına seçilen Saraçoğlu 1950den sonra siyasi hayattan çekildi. 1953 yılında İstanbulda öldü.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir