Necip Asım Yazıksız kimdir? Eserleri, biyografisi ve hayatı

Necip Asım Yazıksız, doğumu 29 Aralık 1861 Kilis, ölümü 12 Aralık 1935 İstanbul olan asker, tarihçi, Türkolog ve milletvekilidir. Türk tarihinin sadeleşmesine büyük katkıları olan Yazıksız, eserleri ile bir döneme damga vurmuştur. Ayrıca “Dârülfünun’da Türkoloji’yi kuran kişi” olarak tanınır.

Necip Asım Yazıksız kimdir?

Necip Asım Yazıksız kimdir?
Doğum tarihi29 Aralık 1861
Doğum yeriKilis
Ölüm tarihi ve yeri12 Aralık 1935 (74 yaşında), Kadıköy, İstanbul
EğitimKuleli Askeri Lisesi
MesleğiAsker, tarihçi, Türkolog, milletvekili
EbeveynleriHacı Asım Bey (Babasının adı)

Necip Asım Yazıksız biyografisi ve hayatı

 • Necip Asım Yazıksız, 29 Aralık 1861’de Kilis’te doğdu. Babası o zamanlar Balhasanoğlu diye tanınan bir sipahi ilesinden Hacı Asım Bey’dir.
 • Eğitim hayatı Kilis’te başlayan Yazıksız, ilk ve orta öğreniminden sonra 1875’te Şam Askeri İdadisine başladı. Okul hayatına İstanbul’daki Kuleli Askeri Lisesi’nde devam etti. 1879’da Harbiye’ye girdi ve 1881 yılında piyade teğmeni rütbesiyle mezun oldu.
 • Önce Umumi Harbiye beşinci şubesine, sonra Kocamustafapaşa Askerî Rüştiyesi Fransızca öğretmenliğine tayin oldu. Ertesi yıl Üsküdar Toptaşı Askerî Rüştiyesine tayini çıktı. 1884 yılında üsteğmenliğe yükseldi ve
  Maarif Nezareti tarafından Fatih ve Galata Rüştiyeleri Fransızca öğretmenliğine tayin edildi. 1886’da yüzbaşı, 1908’de yarbay oldu.
 • Askerlik hayatı, muhtelif askerî ve mülki okullarda Fransızca, Türkçe ve tarih hocalığı ile geçen Necip Asım Yazıksız albay olduktan sonra 1913’te emekliye ayrıldı.
 • Necip Asım Yazıksız, 1927 seçimlerinde Erzurum milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Türk Dil Kurumunun çalışmalarına da katıldı. 1934’te Yazıksız soyadını almışsa da, eski yazılarında Balhasanoğlu ve Balkanoğlu adlarını da kullandı.
 • 13 Aralık 1935’te Kadıköy’deki evinde vefat eden Necip Asım Yazıksız, Sahra-yı Cedit Mezarlığına defnedildi. Vasiyeti gereği mezar taşına şu tercüme-i hâli yazılmıştır: Necip Asım, Türk tarihi müellifi, 1861-1935.

Necip Asım Yazıksız eserleri

 • Ziya ve Hareket
 • Güvercin Postası
 • Yeni Tertipte Osmanlı Sarfı
 • Ev Kızı
 • Lügatı İlmiye ve Fenniye
 • Usul-İnşa
 • Kitap
 • Ural ve Altay Lisanları
 • Mükemmel Sarf ve Nahiv-i Osmani
 • Eski Türk Yazısı
 • Türk Tarihi Umumisi
 • Milli Aruz
 • İlm-i Lisan
 • Osmanlı Tarihi
 • Eski Savlar
 • Orhon Abideleri
 • Celaleddin Harzemşah
 • Hibetü’l-Hakayık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir