Nabizâde Nâzım Kimdir? Biyografisi ve Hayatı

Nabızâde Nâzım, romanın öncülerinden biri olarak kabul edilir. Eserlerinde realizm akımının etkisini hissettirmektedir. Nâzım, sadece bir romancı değil, aynı zamanda öykü yazarı, şair ve bilim insanıdır.

Nabizâde Nâzım, 19. yüzyılın önemli edebiyatçılarından biri olarak Türk edebiyatına derin izler bırakan bir yazardır. Hayatı boyunca edebiyatın yanı sıra bilim ve müspet ilimlerle de ilgilenen Nâzım’ın kalemi, şiirden öyküye, romandan makalelere uzanan geniş bir yelpazede eserlerle doludur. İşte Nabizâde Nâzım kimdir? Biygrafisi ve hayatı:

Hayatı:

Nabızâde Nâzım, 1860 yılında İstanbul’da doğdu. Zor bir çocukluk geçiren Nâzım, ilk eğitimini Tophane Mahalle Mektebi’nde aldı. Daha sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesine ve ardından Mühendishane-i Berr-i Hümayun’a (Kara Harp Okulu) devam etti. 1884 yılında topçu mülazım-ı sanisi (topçu teğmen) rütbesiyle mezun oldu ve Mekteb-i Harbiye-i Şahane’ye (Harp Okulu) girdi. Bu okulu da 1886 yılında Erkan-ı Harbiye yüzbaşısı olarak bitirdi.

Başarılı bir öğrenci olan Nâzım, mezun olduktan sonra Harp Okulu’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. “Yüksek cebir”, “istihkam” ve “topoğrafya” dersleri verdi. 1890 yılında Suriye’ye keşif ve araştırma yapmak üzere görevlendirildi.

Nâzım, 1890 yılında Mahmut Sadık’ın aracılığıyla evlendi. Fakat mutluluğu kısa sürdü. Evlendikten kısa bir süre sonra kemik veremi hastalığına yakalandı. Haydarpaşa Hastanesi’nde iki yıl kadar tedavi gördüyse de iyileşemedi ve 6 Ağustos 1893’te 33 yaşında vefat etti. Üsküdar’daki Miskinler Tekkesi Mezarlığı’na defnedildi.

Edebi Kişiliği:

Nabızâde Nâzım, Tanzimat Dönemi’nin önemli yazarlarından biridir. Roman, öykü, şiir ve bilimsel makaleler kaleme almıştır. Eserlerinde realizm akımının etkisini hissettirmektedir.

Nâzım’ın en önemli eseri, Türk edebiyatındaki ilk köy romanı olarak kabul edilen “Karabibik”tir. Bu romanda yazar, Anadolu köyünün gerçekçi bir tablosunu sunmaktadır. “Zehra” adlı romanı ise ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir.

Nâzım, şiirde de eserler vermiştir. Fakat şiirleri romanları kadar başarılı değildir. “Heves Ettim” ve “Minimini-yahut-Yine Heves” adlı şiir kitapları yayımlanmıştır.

İlgili Makaleler

Nâzım, edebiyatın yanı sıra bilime de ilgi duymuştur. “Aynalar” adlı fizik kitabı ve “Esatir” adlı mitoloji kitabı da eserleri arasındadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir