Gıybetle ile ilgili Sözler

Gıybet ile ilgili sözler sayfamızda gıybet yapmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan güzel gıybetle dedikodu ile ilgili sözleri bulabileceksiniz. Buyurun gıybet sözleri;

Gıybetle, gıybet ile ilgili sözler
Bir kimse başkasını ayıplayarak gıybetini yaparsa, kendisi de aynı şekilde ayıplanarak gıybete maruz kalır!

Dünyada en kolay şey dedikodu yapmak en zor şeyse kendini tanımaktır. John Lubbock

Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak. Oscar Wilde

Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşinizin hoşlanmayacağı şeyler ile onu anmanızdır. Hadis-i Şerif

Gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar. Hadis-i Şerif

Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir? Goethe

İnsanların dedikodularından uzak kalabilirsek, kendimiz de rahatlamış oluruz. Shakespeare

Kişiyi iyi tanırsan kimseyi inandıramazsın. Ama kötülersen herkesi inandırırsın. John Draper

Sevdiğimiz kişilerle konuşurken öyle konuşmalıyız ki, yarın onlarla dost olduğumuzda söylediklerimizden utanmayalım. Sadi

Kardeşinin dahi hoşlanmadığı bir şeyden başka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan sayılır. John Watson

Üç kişinin gıybeti olmaz Bunlar: Nefsinin arzularına uyanlar, fıskını ilan edenler, zalim hükümdarlar. Hasan-ı Basri

Tartışmak erkeklere, dedikodu yapmak kadınlara mahsustur. Loisa May Alcott

Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar. Frank Sherkani

Başkalarını kötülemek için yapılan dedikodudan duyulan zevk, başkalarını düşürdüğümüz ölçüde kendimizi yükselttiğimizi sanmaktır. Descartes

Başkalarının sizi gıybet etmesinden kederlenmeyiniz. Zira gıybet eden, farkında olmayarak size iyilik etmiş olur. Horasani

Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur. Hasan-i Basri

Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Hucurat, 12

Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir. Corneille

Dedikodu dinleyen dedikodu yapan kadar hatalıdır. James Randall

Dedikoducu, tüccar gibi aldığı lafı hemen satmak zorundadır. John Jewel

Gıybet Yapmakla Alakalı Efendimizin Söyledikleri

4291 – Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?”

“Allah ve Resûlü daha iyi bilir!” dediler. Bunun üzerine:

“Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!” açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam:

“Ya benim söylediğim anda varsa, (Bu da mı gıybettir?)” dedi. Aleyhissalatu vesselam:

“Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.”

Ebu Davud, Edeb 40, (4874); Tirmizi, Birr 23, (1935); Müslim, Birr 70, (2589).

4292 – Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü, sana Safiyye’deki şu şu hal yeter!” demiştim. (Bundan memnun kalmadı ve:)

“Öyle bir kelime sarfettin ki, eğer o denize karıştırılsaydı (denizin suyuna galebe çalıp) ifsad edecekti” buyurdu. Hz. Aişe ilaveten der ki: “Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir insanın (tahkir maksadıyla) taklidini yapmıştım. Bana hemen şunu söyledi:

“Ben bir başkasını (kusuru sebebiyle söz veya fiille) taklid etmem. Hatta (buna mukabil) bana, şu şu kadar (pek çok dünyalık) verilse bile!”

Ebu Davud, Edeb 40, (4875); Tirmizi, Sıfatu’l-Kıyame 52, (2503, 2504).

4293 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı.

“Ey Cebrail! Bunlar da kim?” diye sordum.

“Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.”

Ebu Davud, Edeb 40, (4878, 4879).

4294 – Müstevrid radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kim bir müslüman(ı gıybet ve şerefini payimal etmek) sebebiyle tek lokma dahi yese, Allah ona mutlaka onun mislini cehennemden tattıracaktır. Kime de müslüman bir kimse(ye yaptığı iftira, gıybet gibi bir) sebeple (mükafaat olarak) bir elbise giydirilirse, Allah Teâla Hazretleri mutlaka, onun bir mislini cehennemden ona giydirecektir. Kim de (malı, makamı olan büyüklerden) bir adam sebebiyle bir makam elde eder (orada salâh ve takva sahibi bilinerek para ve makama konmak için riyakarlıklara girer)se Allah Teâla Hazretleri Kıyamet günü onu mürâiler makamına oturtarak (rezil eder ve mürailere münasib azabla azablandırır.)”

Ebu Davud, Edeb 40, (4881).

4295 – Sa’id İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Ribânın en kötüsü, haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir.”

Ebu Davud, Edeb 40, (4876).

4296 – Muaz İbnu Esed el-Cüheni radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kim bir mü’mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için, Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, Kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder.”

Ebu Davud, Edeb 41, (4883).

4297 – Hz. Cabir ve Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anhüma anlatıyor:

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Ne fâsık ne de mücâhir (günahı açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz. Mücâhir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur.”

Rezin ilavesidir. Buhari’de ikinci kısım mevcuttur. Edeb, 60; Müslim, zühd 52, (2990).

4298 – Hz. Huzeyfe raadıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kattat (söz taşıyan) cennete girmeyecektir.”

Müslim’in rivayetinde “nemmâm cennete girmeyecektir” şeklinde gelmiştir.

Buhari, Edeb 50, Müslim, İman 169, (105); Ebu Davud, Edeb 38, (4771); Tirmizi, Birr 79, (2027).

4299 – İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bana kimse, ashabımın birinden (canımı sıkacak bir) şey getirmesin. Zira ben, sizin karşınıza, içimde hiç bir şey olmadığı halde çıkmak istiyorum.”

Tirmizi, Menakıb (3893); Ebu Davud, Edeb 33, (4860).

GIYBET İLE İLGİLİ AYETLER

“Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” Hucurât Suresi 12

“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi, yaptıklarından sorumludur.” İsrâ Suresi 36

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” Kaf Suresi 18

“Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler.” Kasas Suresi 55

“Mü’minler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.” Mü’minûn Suresi 3

Kulak, göz ve gönül, bunların hepsi sorumludur.” İsra Suresi 36

“Kadın, bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. (ziyafet düzenleyip) onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf’a, “Çık karşılarına” dedi. Kadınlar Yusuf’u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. “Haşa! Allah için, bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir” dediler.” Yusuf Suresi 31

“Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra (kalk), o zalimler grubu ile beraber oturma.” Enam Suresi 68

4 Yorum

 1. Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme söylemekten kaçmışsın, benim gibi bir acizden korkmuş Allah’tan korkmamışsın. “Hz. Mevlana”
  Gafile kelâm, nafile kelâm.
  Gıybet âcizlerin işidir. Hz.Ali (R.A.)
  Sana başkasından dedikodu getiren,senden de başkasına dedikodu götürür.İmam-ı Şâfi-i (Rah.A.)

  Günahlar, en büyük düşmanımız olan nefsin gıdası olduğu için,günah işleyince nefsimiz rahatlar.Halbuki salihler günahtan rahatsız olurlar.Çünkü günahlar,nefsin gıdası ve kalbin zehiridir. Nefsi güçlendirir. Nefis doymak da bilmez. Günahta ısrarcı olan bir insan, artık nefsin tuzağına düşmüştür.

 2. Cok dedikodu yapan imansiz ölmesi buyuk olsaliktir. Dedikodusu cok olanın imanı yoktur

 3. Giybet
  Cok iyi hatirliyorum.Cocuklugumda ibadete hevesli idim.Geceleri kalkar ibadetle mesgul olurdum.Bir gece babamla beraber oturmus,gozumu butun gece hic yummamis ve kirpmamistim.Kurr’an-i kerim-i kucagimda tutuyordum,ev halki uykuya dalmislardi.Babama dedim ki:
  Ne olurdu bunlardan biri kalkipda allah yolunda iki rekat namaz kilsaydi.Olu gibi uyuyorlar
  Babam su cevabi verdi.
  Canim oglum keske sende uyusaydin da onlarin giybetini yapmasaydin
  NOT:Ne kadar ibadet yaparsan yap bir kisinin giybetini yapmak butun yaptigin ibadetinin sevabini goturur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir