29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, 29 Ekim sözleri 2023 yılı için bu haberimizde hazırlanmıştır. Sizde 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlamak için buradaki yazıları kullanabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim’de ülkeyi kurmuş ve yönetim şeklini Cumhuriyet olarak belirlemiştir. Bu sebeple her yıl 29 Ekim günü geldiğinde törenler düzenlenir ve kutlamalar yapılır. Herkes tebrik edebilir kutlama yapabilir ama bunu nasıl yazacağını bilemeyebilir. İşte bu sayfamızda Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla hazırlanmış 29 Ekim 1923 Cumhuriyet bayramı ile ilgili mesajlar bulabilirsiniz. Bizlerde bu amaçla bu yazımız içerisine 29 ekim ile ilgili sözler hazırladık ve sizlere sunduk.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları Sözleri

Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Bu ülkeye Osmanlı’dan sonra gelen sistem bence Türkiye açısından da en uygun sistemdir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu konu hakkında öyle anlamı derin ve bizlere ders verecek şekilde sözler söylemiş ki burada sadece bir kısmını yazabildik.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajlarını, Atatürk’ün söyledikleri ışığında burada bulacak ve herkese gönderebileceksiniz.

1. Özgür ve cumhuriyetçi bir hükümette çokluğun sesini engelleyemezsiniz. George Washington

2. El birliğiyle daha Laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara.

3. Cumhuriyet hükümetinin gerçek temeli, her yurttaşın şahsında, mülkünde ve bunların yönetiminde eşit hakkıdır. Thomas Jefferson

4. Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi.

5. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet şeklidir gerçek Cumhuriyet. Bunu da örümcek beyinli kimseler asla yıkamayacaklar.

6. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

7. Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

8. Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

İlgili Makaleler

9. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

10. Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükumet biçimi cumhuriyettir.

11. Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

12. Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

13. Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

14. Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır.

15. Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.

16. Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.

17. Cumhuriyet Demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir.

18. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı bu ülkeyi korumak bizim görevimizdir.

19. Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle.

20. Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükumet biçimi cumhuriyettir.

21. Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

22. Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

23. Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

24. Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır.

25. Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.

26. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

27. Aydınlığı söndürmek isteyen art niyetli zihniyetlerin varlığıyla bugüne ulaşan ve büyüyen Cumhuriyetin ilerleyişini kimse durduramayacak.

28. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

29. Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

30. Esin kaynağımız, Atatürk’ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi, gücümüz ise yurt sevgimiz, ulusal bilincimiz, birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır.

31. Bu duygu ve düşüncelerle, yurt içinde ve dışındaki tüm canlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

32. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimi ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

33. Hep ileriye umutla bakacak, toplumumuzun öz güvenini koruması amacıyla, çabalarımızı nazlim.net anlayış birliği içinde sürdürecek, sorunlarımızı çözeceğiz.

34. Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde çağdaşlaşma yolundan sapmadan Cumhuriyet’i yücelterek yeni atılımları kararlılıkla gerçekleştireceğiz.

35. Şanlı geçmişinde sınav niteliğinde pek çok güçlüğü yüz akı ile aşma başarısını gösteren Türkiye’nin, bu hedeflere ulaşacağından kuşku duyulmamalıdır.

36. O’nun işaret ettiği gibi yaptıklarımızı yeterli görmeyecek, daha çok çalışacak, Türkiye Cumhuriyetini dünyanın en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız.

37. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet; İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. en doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. M. Kemal Atatürk

38. Türkiye Cumhuriyetinin vazgeçilmez önemdeki niteliklerinden biri de, ulus devlet olmasıdır. Türkiye Cumhuriyet’i ulusal sınırlar içinde, aynı geçmişi ve geleceği paylaşan yurttaşların oluşturduğu bir ulus devlet olarak kurulmuştur.

39. Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne’den Kars’a, İzmir’den Hakkari’ye, Sinop’tan Hatay’a, Türk Devleti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.

40. Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır.

41. Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimidir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıl dönümüdür.

42. Dünya tarihinde seçkin yeri bulunan Türk Devrimi, 20. yüzyılın en büyük çağdaşlaşma hareketlerinden biridir; Türkiye’nin çağdaş ülkeler ve değerler sistemine girebilmesini, orada kalabilmesini sağlamıştır.

43. Yüce Önder, “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve biçimi ile uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Devrimimizin temel ilkesi budur” sözüyle, Türk Devriminin çerçevesini ortaya koymuştur.

44. Ulusumuzu demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle buluşturan Cumhuriyet yönetimi, köklü değişim sürecinin temeline laiklik ilkesini yerleştirmiştir. Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin yeniliklere açık, aklı ve bilimi ön plana çıkaran en temel niteliğidir.

45. Bugün, Avrupa Birliği’ne üye olmaktan söz edebiliyorsak, bunu Ulusal Önderimize, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet’in temel niteliklerine, başlatılan ve günümüzde de aynı anlayışla sürdürülmesi gereken çağdaş atılımlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız.

46. Yüce Önder, Onuncu Yıl Nutkundaki “Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafıyla, atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır” sözleriyle de ulaşılması gereken hedefi göstermiştir.

47. Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükumet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükumet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükumet millet ve millet hükumettir.

48. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

49. Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

50. Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili güzel sözler hakkında sizlerin de söyleyecekleriniz yazacaklarınız varsa yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir