Hristiyanlık Dini Nedir?

Hristiyanlık nedir? Hristiyanlık dini hakkında kısaca bilgi ve Hristiyanlık tarihi ile ilgili açıklamaların olduğu bu sayfamızda aradığınıza ulaşacaksınız.

Hristiyanlık dini hakkında bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Belki yazımızı kısa bulabilirsiniz zamanla dahada geniş bilgiler bulabileceksiniz.

İnsan sayısı bakımından şu anda dünyanın en büyük dinlerinden biri olan Hristiyanlık, kısa zamanda çok geniş kitlelere yayılmayı başarmıştır.

Hz. İsa’ya gönderilen kutsal kitap İncil bu dinin öğretilerini, kurallarını ve yapılıp yapılmaması gereken şeyleri açıklamaktadır. Kitap zaman içinde değişikliğe uğradığı ve aslını kaybettiği için hala bir çok kişi tarafından eleştirilmektedir.

Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlık, (İsa’nın adından İsevilik, İsa’nın doğum yerine atfen Nasranilik de denir) Ortadoğu kökenli, tek tanrılı dinin adıdır. Hristiyanlık inancına sahip kişilere Hristiyan denir. Yaklaşık 2 milyar Hristiyan vardır. Bu yönüyle (cemaat sayısı bakımından) dünyanın en büyük dinidir. Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak Avrupa’da, Amerika’da, güney Afrika’da ve Avustralya’da bulunmaktadırlar. Binlerce mezhebi olan Hristiyanlığın başlıca mezhepleri (kiliseleri), Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi), Protestan Kilisesi (360 milyon) ve Ortodoks Kilisesidir (170 milyon).

Hristiyanlar Kutsal Kitaba (Eski ve Yeni Anlaşma) inanırlar. Hristiyanlık, Yahudiliğin devamı olarak ortaya çıkmıştır. Kutsal Kitabın ilk kısmı (Eski Antlaşma), Yahudilerin kutsal kitaplarından Tanah ile aynıdır. Hristiyanlar, İsa’nın Mesih olduğunu kabul ederler. Bununla birlikte İsa Yahudilikte Mesih veya peygamber olarak kabul edilmez.

İslam dinine göre Hristiyanlık, Semavi Dinler’den biridir ve İsa, Allah(c.c)’ın peygamberidir.

Kelime Anlamı Hristiyan sözcüğünün kökeni, İbranice’deki maşiah (mesih) kelimesine dayanır. İbranice ‘kutsal yağ ile ovulmuş, kutsanmış’ anlamına gelen Mesih kelimesinin Yunanca karşılığı olan Khristos kelimesinden türemiştir . Hristiyan, “Mesih’in yandaşı”, “Mesih’e bağlı” anlamına gelir.

İsrail kralları ve yüksek rahipleri, yeni görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. Tevratın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler vardır. Geniş anlamıyla bu unvan “Tanrının bir görev vermek üzere seçmiş olduğu” kişileri de kapsıyordu. Eski Antlaşmanın “Yeşaya” kitabında Yahudileri sürgünden kurtaran Pers kralı Kiros’a da bu unvanla (mesih) hitap edildiği görülür.

Hristiyanlık Ne Zaman Doğdu

Hristiyanlık günümüzde Filistin toprakları olarak bilinen coğrafyada doğmuştur. Nasıralı İsa Peygamberi merkez alan bir Mesih hareketidir. Miladi 30’lu yıllarda Filistin’de İsa – Mesih isminde bir peygamberin çıktığına şahit oluyoruz. Hristiyanlığın kurucusu olarak kabul edilen Hz. İsa hakkındaki bilgiler, tamamen İncillere ve Yeni Ahit’teki Mektuplara dayanmaktadır.

Hristiyanlık Ne Zaman Resmi Din Oldu?

Hristiyanlık İmparator Theodosius döneminde resmi din yapıldı (M.S. 379-380 civarı), ve yine imparator Theodosius döneminde paganizm tümüyle yasaklandı. Theodosius Hristiyanlık içinde İznik teslisini ve imparatorluk içinde de Hristiyanlığı teşvik etti. 391’de Hristiyanlığı imparatorluğun yegane meşru dini ilan etti ve geleneksel Roma dinine olan desteğe son verdi. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti ise Avarlardır.

Hristiyan İnanışı ve Yaşam Biçimi

Hristiyanlık dininde inanış ve yaşam biçimi hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağız. Hristiyan İnanışı ve Hristiyanların neye inandığı şu şekilde özetlenebilir: “Tanrı insanları iyi amaçlarla yaratmıştı, bütün insanların kendisiyle birlikte Aden Bahçesinde mutlu ve esenlik içinde yaşamasını istiyordu. Her türlü olumsuzluktan, kötülükten uzak olan kutsal Tanrı insanların da böyle yaşayarak onu yüceltmesini istiyordu.

“Ancak insanlar günah işleyerek ona başkaldırdı. Yeryüzünde günah işlemeyen kimse yoktur. Çünkü herkes şu ya da bu biçimde Tanrı’nın hoşuna gitmeyecek sözler söylemekte, eylemleri gerçekleştirmekte ya da aklından olumsuz düşünceleri geçirmektedir. Bunların hepsi günahtır. İnsanlar günah işledikleri için Tanrı’dan uzaklaştılar. Giderek daha çok mutsuzluk, yalnızlık ve çözümsüzlük içinde yaşamaya başladılar. Günahın bedelini ödüyorlardı. Tanrı adil olduğu için günahları yargılamak durumundadır ve günahın cezası ölümdür. Ölüm, insanın yaşamın tek kaynağı olan Tanrı’dan ayrı, uzak kalması demektir.

“Ancak Tanrı insanları sevdiği için onları ölümden kurtarabilmek için bir yol bulmak istedi. Ve kendisinden bir öz olan İsayı dünyaya yolladı. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16).”

“İsa Mesih bir insan olarak bu dünyaya geldi. Bir bebek olarak doğdu, gençliğini yaşadı ve her zaman Tanrının arzusuna göre davrandı. Hiç günah işlemedi. Konuşmalarında bu dünyadaki insanları kurtarmaya geldiğini vurguluyordu. Sonunda çarmıhta ölerek bu kurtarma eylemini gerçekleştirdi. Bütün insanların günahı için İsa çarmıhta öldü. İşledikleri günahlar, suçlardan dolayı insanların almaları gereken cezayı İsa üstlendi. Artık hiç kimse günahlarından dolayı acı çekmek, baskı görmek, ölmek zorunda değildir. çünkü İsa çarmıhta bütün dünyanın uğruna öldü.

“İsayı bir mezara koydular. üçüncü gün ölümden dirildi. Böylece İsa’nın sağladığı kurtuluşun gerçek olduğu kanıtlandı. İsa dirildiğine göre ona inanan herkese sahip olduğu sonsuz yaşamı verebilir.”

“İncil’de şöyle yazar: “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrının onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın (Romalılar 10:9).” Bu ayetin anlamı şudur: Eğer İsa’nın sizin günahlarınız için öldüğüne ve size sonsuz yaşam vermek üzere ölümden dirildiğine inanıyorsanız ve İsayı yaşamınızın efendisi, her şeyin üzerindeki en üstün yetkili olarak kabul ederseniz onun sağladığı kurtuluşa kavuşabilirsiniz.”

“İsa yakında tekrar gelerek yeryüzünde yaşayan halkına sağladığı kurtuluşu her yönüyle gerçekleştirecektir. Bu nedenle Hristiyanlar İsa’nın bütün buyruklarına uyarak yaşar ve onun tekrar gelişini dört gözle beklerler.”

Hristiyanlar inançlarının özetini anlatabilmek, kısaca açıklayabilmek için çeşitli iman ikrarları, iman açıklamaları, inanç açıklamaları, ilmihaller, katekizmler kullanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir