Berat Gecesi Duası

Berat gecesi duası, Berat Kandilinde okunacak dualar sayfamızda, Berat duası Arapça ve Türkçe okunuşu ile beraber anlamı yayınlanarak yazılmıştır.

Bugünün ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için yakarışlarımızı ve duaları ona göre yapmalıyız. Mutlaka içten ve samimi şekilde Berat kandili özel duası yapalım ki karşılığını da görelim. Burada yazdıklarımız haricinde kendinizde istediğiniz şekilde Berat Kandili duası yapabilirsiniz. Fakat bu gece okunacak dua örnekleri arıyorsanız tam yerindesiniz demektir.

Sayfamızda yazdığımız duaları namazdan sonra okunacak şekilde yayımladık. Bunların yanında Berat gecesinde hangi sureler okunur yine burada sizler için hazırlanmıştır. Ayrıca tüm bu yazdıklarımız yanında Peygamber Efendimizin (sav) Berat gecesi ettiği dua örneği de burada yayınlanacaktır.

Berat Gecesi Okunacak Dua

Berat gecesi okunacak dua

Diğer günleri bir tarafa bırakarak bu gece için lütfen kalpten ellerinizi açarak dualarınızı yapın. Berat kandilinde okunması gereken dualar için yazımızı detaylı şekilde okumanızı tavsiye ederim. Berat gecesinde hangi Dua okunur beraber bakalım arkadaşlar.

Bugün mübarek Berat (Beraat) kandili ve bu mübarek geceyi en güzel şekilde geçirmek için, namaz ve dua ile Allah’a (cc) yalvarmamız gerekmektedir. Diğer günleri bir tarafa bırakarak bu gece için lütfen kalpten ellerinizi açarak dualarınızı yapın. Bu başlıkta Berat kandilinde okunması gereken dualar ve nasıl yapılır sizlere anlamı ile yazmaya çalıştım.

Berat duası Arapça

“Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Berat duası Türkçe anlamı

“Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”

Bu gece, Allahü Teâlâ’nın ihsan ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar için de tövbe istiğfar etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.

“Ya Rabbi, bize dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle, bize hidayet verdikten sonra, kalplerimizi kaydırma.” diye dua edilmelidir.

Bu gece şu dua da okunmalıdır: “Bismillâhirrahmanirrahîm. Eûzu bi-afvike min-ikabike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

İlgili Makaleler

Anlamı: Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin.

Berat Kandili için bu duayı kısa bulanlar aşağıda daha uzun haliyle başka bir örneği de bulacaksınız. Bence zaten fazla zamanınızı almayacağı için onu da okumalısınız.

Berat Kandilinde Okunacak Sureler

1. En önemli okunacak süre Duhan suresidir.

2. Secde Süresi, Mülk, İsra, Zümer, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabun, Yasin, Vakıa, Kamer ( Yasin ve Tebarekeyle birlikte okuyana 2 cihanda nur olur), Kıyamet, Zilzal, Tekasür ( 1000 ayete denk) Kafirun, İhlas, Bakara, Ali İmran süresinin sonunu okuyan tüm gece ibadetle geçirmiş olur.

3. 50 İhlas okuyanın 50 senelik günahı silinir.

4. Çok kelime-i Tevhid çekmek gerekir.

Berat Duası Arapça Türkçe Okunuşu

Berat duası Arapça Türkçe okunuşu

Berat Kandili Duası Arapça Yazılışı ve Okunuşu

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi.Ya zel-celali vel-ikrami.Ya zet-tavli vel inami.La ilahe illa ente.Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine.Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı.Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati,feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli.Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı.ilahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti.Fiha yüfreku küllü emrin Hakim.ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü.Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme.

Berat Gecesi Duası Türkçe Okunuşu

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkânlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne mercii yine Sensin!

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allah’ım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Allah’ım! —Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan’ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: “Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır” (Ra’d Sûresi, 39)

İlahî! “Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır” (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allah’ım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

Amin.

Peygamber Efendimizin Berat Gecesinde Okuduğu Dua

Hz. Peygamber Efendimizin (sav) Berat Kandili gecesi ettiği duası çok sorulduğu için burada yayınlama ihtiyacı doğmuştur. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, “Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ” duasını çok okurdu. (R. Nasıhin)

Duanın meali: Allah’ım beni, şirkten sakınan, kafir ve şaki olmayan bir kalb ile rızıklandır. (Âmin.)

Kaynaklar:

Ahmet Mahmut Ünlü Şaban-ı Şerif Risalesi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir