T Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

T Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

T harfiyle isim arıyorum ama aklıma bir şey gelmiyor diyorsanız işte sizlere hazırladığımız T harfi erkek bebek çocuk isimleri arkadaşlar.

bebek-isimleri
T Harfiyle Başlayan Erkek Bebek Çocuk İsimleri

TACETTİN: Taca ait
TACİ: Taç ile ilgili
TAÇKIN: Gurur
TAĞALP: Dağ gibi yiğit
TAHA: Hz. Ömer’e Müslüman olmadan önce okunan ilk sure
TAHİR: Pak, temiz
TAHSİN: Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
TALAS: Rüzgarın kaldırdığı toz; fırtına; kasırga
TALAT: Yüz, surat, çehre
TALAY: Büyük deniz, büyük nehir
TALAYER: Çok yiğit, deniz eri denizci
TALAYHAN: Dal gibi kağan
TALAZ: Dalga, kasırga
TALHA: İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir
TALİP: İstekli, isteyen, talep eden
TALU: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
TAMER: Her şeyi ile yiğit olan
TAMERK: Tam güçlü, özerk
TAMKAN: Soylu kimse
TAMTÜRK: Tümüyle Türk, herşeyi ile Türk
TANAÇAN: Şafak gibi açılan, aydınlatan
TANAÇAR: Şafak vaktinde açar
TANAĞAR: Şafak vaktinin kızıllığı
TANAL: Şafak vaktinin al rengi
TANALP: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
TANBERK: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
TANBEY: Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
TANCAN: Şafak vakti doğan can
TANDOĞAN: Ağaran şafak; şafakta doğan
TANDOĞDU: Şafak vakti doğmuş olan
TANEL: Eli ile ışık getiren
TANER: Şafak gibi parlayan
TANERCAN: Şafak gibi güzel ve can yiğit
TANERK: Şafak gücü; güçlü şafak
TANFER: Tan vakti
TANGÜÇ: Şafak gücü
TANHAN: Şafak kağan
TANIL: Herkesçe bilinme, tanınma
TANJU: Çince imparator, tanrı
TANKUT: Şafak sevinci
TANKUTLU: Uğurlu şafak, kutlu şafak
TANSEV: Şafağı seven kimse
TANSOY: Şafak gibi güzel soydan kimse
TANTÜRK: Şafak gibi Türk
TANUĞUR: Şafak vaktinin uğuru
TANVER: Işık saç
TANYER: Şafağın doğduğu yer
TANYU: Hakan, kağan, hükümdar; Çinliler’in eskiden Türk hakanlarına verdiği unvan
TANYUALP: Yiğit kağan
TANYUTEKİN: Biricik kağan, yiğit şehzade
TANYÜCEL: Şafak vakti yüce ol
TANZER: Altın rengindeki şafak
TARAN: Tarla, geniş toprak, geniş yer
TARCAN: Ayrıcalıklı dost
TARDU: Armağan, hediye
TARHAN: Soylu kimse, bey varsıl kimse
TARIK: Sabah yıldızı
TARKAN: Ayrıcalıklı, saygın
TAŞAR: Kabına sığmaz, coşar, coşkun
TAŞCAN: Taş gibi
TAŞDEMİR: Taş ve demir gibi kimse
TAŞEL: Sert elli
TAŞER: Taş gibi sert yiğit
TAŞKAN: Taş gibi sağlam bir kandan gelen
TAŞKIN: Çoşun sular gibi hareketli kişi
TAŞKINER: Kabına sığmayan yiğit, coşkun yiğit
TAŞTAN: Taş gibi, taştan yapılmış gibi sağlam, taştan yapılmış
TAŞTEKİN: Taştan yapılmış ve biricik olan; taş gibi sağlam şehzade
TATAR: Bir Türk kavmi
TAYANÇ: Dayanma gücü; sırdaş
TAYBARS: Yavru pars
TAYCAN: Genç ve güçlü kimse, tay canlı
TAYFUN: Şiddetli rüzgar
TAYFUR: Bir küçük kuş cinsi
TAYGAN: Eşsiz, biricik
TAYGUN: Çocuk genç
TAYGUNER: Genç yiğit
TAYİP: İyi, hoş, güzel
TAYKUT: Genç ve kutlu, uğurlu
TAYLAN: İnce, kibar, uzun boylu
TAYLANER: Uzun boylu ve yakışıklı yiğit
TAYMAN: Genç
TAYTİMUR: Genç demir
TAYYAR: Uçan, uçucu
TAYYİB: İyi, hoş çok temiz
TECER: Becerikli
TEKALP: Biricik yiğit, tek yiğit
TEKANT: Biricik yemin, tek yemin
TEKCAN: Biricik sevgili
TEKİN: Uslu, uğurlu, tek
TEKİN ALP: Şehzade, yiğit
TEKİNALP: Biricik yiğit; yiğit, şehzade
TEKİNER: Biricik yiğit
TEZKİNSOY: Biricik soydan, biricik soy
TEKİZ: Bir tek iz; ikiden azız, biriz
TEKOK: Bir ok
TEKOL: Biricik olasın
TEKSOY: Biricik soy
TEMEL: Asıl olan, önemli
TEOMAN: Duman
TERİM: Kavram
TEVFİK: Başarıya ulaştırma
TEVHİT: Allah’ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma
TEYFİK: Uygun duruma getirme, Tanrı’nın yardımına kavuşma
TEZALP: Aceleci yiğit, tez canlı yiğit
TEZEREN: Çabuk yetişen
TEZOK: Çabuk giden ok
TEZOL: Elini çabuk tut
TINAZ: Ot, saman; savrulmaya hazır ekin
TİBET: Çin’in batısında özerk bir bölge
TİMUÇİN: Sağlam, demir gibi
TİMUR: Türk- Moğol imparatoru
TİMURCAN: Demir can
TİMURHAN: Demir han, sert kağan
TİMURKAN: Demir kan
TİMURLENK: Timurlar hanedanının kurucusu ve ilk hükümdar.
TİMURTAŞ: Demir taş
TOKCAN: Doymuş kimse
TOKER: Gözü gönlü tok yiğit
TOKTAMIŞ: Bir yerde yerleşik oturan
TOKTAŞ: Tok gözlü ve taş gibi
TOKTİMUR: Tok gözlü ve demir gibi; sağlam demir
TOKYAY: Tok gözlü ve yay gibi çevik
TOLAY: Topluluk cemiyet
TOLGAHAN: Güçlü lider
TOLGAY: Etraf, çevre
TOLUN: Dolgun, dolun, bedir
TOLUNAY: Dolunay, tam ay
TOLUNBAY: Dolgun ve zengin
TONGUÇ: İlk çocuk; çocuk
TORALP: Eğitilmemiş, toy yiğit
TORAMAN: Sonradan ortaya çıkan, sonradan türeyen; tombul, iri yapılı
TOROS: Güneydeki dağ sırası
TORUN: Bir kimseye göre çocuğun çocuğu
TOYCAN: Deneysiz genç, toy kimse, genç insan
TOYGAR: Çayır kuşu
TÖREHAN: Görgülü er, mert, yiğit
TUAL: Resim yapmak için kullanılan çerçeveli bez zemin
TUFAN: Çok ağır yağmur
TUGAY: Bir askeri birlik
TUGBERK: Göklerin hakimi
TUĞ: Tepe tüyü
TUĞALP: Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit
TUĞBAY: tugay idare eden general anlamında
TUĞBERK: Göklerin hakimi
TUĞER: Tuğlu yiğit
TUĞFAN: Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur
TUĞKAN: Türkçe kökenli bir erkek ismi olup, “Soyu savaşçı olan kimse.” manasına gelmektedir
TUĞLAN: Sorguç sahibi ol
TUĞLU: Şımarık
TUĞRA: Padişah mühürü
TUĞRAB: Topraktan gelen kişi
TUĞRUL: Yırtıcı bir kuş
TUĞSAN: Tuğuyla ünlü olmuş kimse
TUĞTEKİN: Tuğlu şehzade
TUNAHAN: Tuna nehri kenarında yaşayan son Osmanlı hükümdarına erilen son ad
TUNCA: Bir nehir adı
TUNCAL: Al renkli tunç
TUNCALP: Tunç gibi yiğit, tunç yiğit
TUNCEL: Tunç gibi el
TUNCER: Tunç gibi er
TUNÇ: Bir metal karışımı
TUNÇASLAN: Tunçtan yapılmış aslan, tunç gibi sağlam, aslan gibi güçlü
TUNÇAY: Tunç renkli ay
TUNÇBAY: Tunç gibi sağlam ve zengin kimse
TUNÇBİLEK: Tunçtan yapılmış bilek
TUNÇOK: Tunçtan yapılmış ok
TUNÇSOY: Sağlam soy, güçlü soy, tunç gibi soy
TUNÇTÜRK: Tunç gibi Türk
TUNGA: Güçlü, yiğit, rütbe
TURA: Tuğra, Kalkan, siper
TURAB: Hz Ali’nin lakaplarından biri
TURAÇ: Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu
TURAL: Yaşamak
TURAN: Dünyadaki tüm Türklerin yaşayacağına inanılan ülke
TURAY: Tur ay
TURGUT: Konut
TURHAN: Onurlu kişi
TURNA: Göçmen bir kuş
TUTUNÇ: Tutunulacak şey
TUYAN: Zengin, besili
TUYGAN: Duyumsayan, duygulu, duyan
TUYGUN: Duyumsayan, duygulu
TÜKEL: Bütün
TÜMER: Her şeyi ile yiğit kişi
TÜMHAN: Tam bir kağan gibi olan kimse
TÜMKAN: Soylu kan, tam kan
TÜMTÜRK: Her şeyiyle Türk, tam Türk
TÜRKALP: Yiğit Türk
TÜRKASLAN: Aslan Türk
TÜRKAY: Ay gibi parlayan Türk
TÜRKCAN: Can Türk, sevgili Türk
TÜRKDOĞAN: Türk doğmuş olan
TÜRKDOĞDU: Türk olarak doğmuş olan
TÜRKER: Türk erkeği
TÜRKEŞ: Orhun yazıtlarında söz konusu edilen bir kahraman adı
TÜRKKAN: Türk soylu
TÜRKMEN: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
TÜRKNOYAN: Türk başkomutanı
TÜRKÖZ: Özü Türk olan
TÜRKSAN: Sanı Türk olan, Türk sanlı
TÜZÜNALP: Düzgün yiğit, doğru yiğit

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir