Yılmaz Öztuna Kimdir? Biyografisi ve Hayatı

Yılmaz Öztuna kimdir? Sayfamızda, doğum tarihi, nereli olduğu, eserleri, kitapları, Yılmaz Öztuna biyografisi ve hayatı yazılmıştır.

Yılmaz Öztuna, takvimler 20 Eylül 1930 yılını gösterdiğinde İstanbul’da doğmuş 9 Şubat 2012 yılında Ankara’da ölmüş siyasetçi, tarihçi, gazeteci ve yazardır.

Yılmaz Öztuna Kimdir?

İstanbul’da 1930 yılında doğan Yılmaz Öztuna, ilk ve orta öğrenimini yine burada yapmıştır. Liseye giderken aynı anda İstanbul Konservatuarı’na devam etmiştir. Tarihler 1950 yılını gösterdiğinde, 1957 yılına kadar kalacağı Fransa’nın Paris şehrine gitti. Bu süre boyunca Paris’in en ünlü kütüphanelerinde çalışma fırsatı yakaladı.

Paris’te kaldığı bu süre boyunca, Paris Üniversitesi Siyasi Bilimler Akademisinde, Sorbonne’da Fransız Medeniyeti (Civilisation Française) kısmında, Alliance Française’nin yüksek kısmında okudu ve Paris Konservatuarı’na devam etti.

Henüz 13 yaşında iken ilk makalesi yayınlanan Yılmaz Öztuna, 15 yaşına geldiğinde ise ilk kitabı basıldı. İleri görüşlü olmasının yanında, engin bir tarih bilgisine sahipti. Türkçeyi çok iyi kullanmış, eserlerinin hepsinde edebi üsluba dikkat etmiş, geçmiş ve geleceğe atıflar yaparak eserlerini yazmasıyla şöhret kazanmıştır.

1969′da Adalet Partisi’nden Konya Milletvekili olup Ankara’ya yerleşmiştir. Milletvekilliği boyunca devletin çeşitli kademelerinde çalışmıştır. Yılmaz Öztuna’nın aldığı görevler;

 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda denetleme kurulu üyesi
 • Repertuar kurulu üyesi
 • Eğitim kurulu üyesi
 • Kültür Bakanlığı’nda bakan baş müşaviri
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda kurucu yönetim kurulu üyesi
 • Türk Musikisi Korosu’nda kurucu yönetim kurulu üyesi
 • Yay-kur (Yaygın Yüksek Öğretim) üniversitesinde Osmanlı siyasi ve medeniyet tarihi öğretim üyesi
 • Milli Eğitim ve Kültür bakanlıklarında pek çok ihtisas kurulunda üye ve başkan oldu.

1974-1980 arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî ansiklopedisi olup, Millî Eğitim Bakanlığı’nca yayınlanan Türk Ansiklopedisi’nin genel yayın müdürü olarak K harfinden T harfine kadar olan ciltleri yayınladı.

1983 mayısında Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin kurucuları arasında bulunarak merkez genel yönetim kuruluna seçildi, sonra istifa etti. 1985′de Faisal Finans Kurumu müşaviri oldu.

Dünyada ilk defa olarak Türk Mûsikîsi Tarihi kürsüsünü kurdu. Kültür Bakanlığı’nın kurucularındandır.

Büyük Türkiye”, “Osmanlı Cihan Devleti”, “Büyük Türk Hakanlığı” gibi son yıllarda çok kullanılan tarihi ve siyasî tabirler hep onun fikirleridir. Ayasofya Hünkâr Mahfilinin ibadete açılması ve Topkapı Sarayı’nda Hırka-i Saadet Dairesi’nde Kur’an okunması siyasî iktidara onun tarafından telkin ve kabul ettirilmiştir.

İlgili Makaleler

Türk Kara Kuvvetleri’nin ve Deniz Kuvvetleri’nin evvelce yanlış olarak kutlanan yıldönümlerini düzelterek bugünkü halini almasını sağlamıştır.

Yılmaz Öztuna biyografisi ve hayatı

 • Yılmaz Öztuna kaç yaşında öldü?: Ankara’da 81 yaşında iken vefat etti.
 • Yılmaz Öztuna doğum tarihi: 20 Eylül 1930 yılında doğmuştur.
 • Yılmaz Öztuna ne zaman öldü?: 9 Şubat 2012 yılında Ankara’da öldü.
 • Yılmaz Öztuna nereli?: Doğum yeri İstanbul olduğu için aslen de İstanbullu olarak kabul edilmektedir.
 • Ne iş yapıyordu?: Milletvekili, siyasetçi, gazeteci, yazar ve tarihçidir.

Yılmaz Öztuna Kitapları ve Eserleri

 • 1402 Ankara Muharebesi, Bayezid ile Timur’un Ölümü ve Fetret Devri (İstanbul 1946)
 • Türk Musikisi Lügati (Mûsiki Mecmuası’nda tefrika edilmiştir, sy. 15-91, 1949-1955)
 • Dünya Tarihi (Hayat Tarih Gazetesi için hazırlanmıştır, İstanbul 1963)
 • Türkiye Ansiklopedisi (İstanbul 1964, Metin Tuncel ile birlikte)
 • Büyük Türkiye Tarihi (başlangıcından zamanımıza kadar, I-XII; İstanbul 1964-1967)
 • Vilâyetlerimizin Tarihi (İstanbul 1968)
 • Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikâyeleri (İstanbul 1969)
 • Türk Tarihinden Yapraklar (Ankara 1969)
 • Resimlerle 93 Harbi (İstanbul 1969)
 • Türk Bestecileri Ansiklopedisi (İstanbul 1969)
 • Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi
 • Resimlerle Türkiye Tarihi (İstanbul 1970)
 • Büyük Türk Sözlüğü (İstanbul 1970, Muharrem Ergin ile birlikte)
 • Havacılık Tarihinde Türkler (Ankara 1971, Yavuz Kansu – Sermet Şensöz ile birlikte)
 • Türk Musikisi Klasikleri (İstanbul 1972)
 • Büyük Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti (ders notları, 1976)
 • Petite historie de la Turquie (Ankara 1976)
 • Osmanlı İmparatorluğu (Ankara 1977)
 • Türkler Araplar Yahudiler (İstanbul 1982)
 • Hacı Ârif Bey (Ankara 1986)
 • Sâdeddin Arel (Ankara 1986)
 • Türk Mûsikîsi Teknik ve Tarih (İstanbul 1987)
 • Osmanoğulları ve Türk Musikisi (İstanbul 1987)
 • Bir Darbenin Anatomisi (İstanbul 1987)
 • Osmanlı Devleti Tarihi (I-II, Ankara 1988)
 • Barbaros Hayreddin Paşanın Hatıraları (sadeleştirilmiş neşir, İstanbul 1989)
 • Kanuni Sultan Süleyman (Ankara 1989)
 • Devletler ve Hanedanlar (I-V, Ankara 1989-1996)
 • 93 ve Balkan Savaşları: Rumeli’ni Kaybımız (İstanbul 1990)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir