Tembellik İle İlgili Sözler

İçeriğimiz tembellik ile ilgili sözler, tembellik sözleri ve bu konularla ilgili başka yazılardan oluşmaktadır.

TEMBELLİK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Tembellik İle İlgili Sözler

Dünyanın en kötü şeyinden bahsediyoruz arkadaşlar. Toplum tarafından en sevilmeyen insan tipleri bu kişilerdir. Hiç bir iş yapmak istemezler ve uyumayı çok severler. Son yıllarda da tembellik konusu sosyal medya sayesinde hızla artmaktadır.

Tembel olma durumu hastalık sayılmasa bile ilerleyen zamanlarda bir hastalık gibi görülmeye başlayacak ve tezlerin ana konusunu oluşturacaktır. Tembelliği küçümseyen ve tedbir almayan toplumlar zamanla büyük sorunlar yaşayacak ve önlenemez hatalara sebep olacaklardır.

Nasihat istersen tembele iş buyur. (Atasözü)

Tembellik, ölümün küçük kardeşi, sefalet hayatın büyük düşmanıdır. (Namık Kemal)

İnsanı yıpratan ihtiyarlık değil, zihni ve bedeni hareketsizlik, tembelliktir. (Paul Dudley VVhite)

İnsanın tembelliği, sonsuzdur. (Andre Gide)

Tembele yumurta ver; senden onu soymanı ister. (Litvanya Atasözü)

Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir. (Benjamin Franklin)

Tembeller her zaman bir şey yapmaya heveslenirler. (Fransız Atasözü)

Tembel insan, daima ‘yapacağım’ der. (Alain)

Tembellik, yeteneklerin ölüm döşeğidir. (Samuel Smiles)

Bütün hatalarımızdan en kolay affettiğimiz tembelliktir. (François de La Rochefoucauld)

Tembellik, kötülüklerin öncüsüdür. (Sait Faik Abasıyanık)

İki esas günah vardır ki öteki bütün günahlar bundan meydana gelir. Sabırsızlık ve tembellik. (Franz Kafka)

Tembellik, yorulmadan önce dinlenme alışkanlığından başka bir şey değildir. (Jules Renard)

Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle beraber gelmiştir. (Jean de La Bruyere)

Tembellik vücudun ahmaklığıdır. Ahmaklık da kafanın tembelliği. (Johann Gottfried Seume)

Tembellik, kişinin hayatını herhangi bir işten daha çok doldurur ve onu, kendi kendisinin kölesi kılar. (Edmund Burke)

Bir kere tembelliklerini tatmin ettikten sonra, gayretli görünmek için başkalarını en çok acele ettiren tembellerdir. (François de La Rochefaııcauld)

Tembel insan, şeytanın oyuncağıdır. (Arap Özdeyişi)

Bilimin en büyük düşmanı yanılgı değil; tembelliktir. (Buckle)

Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır. (P. Giovio)

Tembellik tatlıdır ve sonuçları acımasızdır. (John Quincy Adams)

Tembellik çoğu zaman sabırla karıştırılır. (Fransız Atasözü)

Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. (Atasözü)

Tembel ve fakir olmak daima ayıplanmıştır, bundan dolayı herkes, fakirliği başkalarından ve tembelliği de kendinden saklamaya, büyük özen gösterir. (Samuel Johnson)

Yaptığım incelemelerden sonra şu gerçeğe inandım; tembellik, insanın benliğini öyle bir sarar ve etkiler ki gerçekten çalışan insanın, tembelliğin kurbanı olmuş kişiden, daha çok dinlenme zamanı vardır. (Edmund Burke)

Ekin ekmiş olanlar, harman zamanı mahsullerini alırlarken, ekmemiş olanlar da tembellik ettiklerini anlayacaklardır. (Şeyh Sadi)

Tembel insanlar, daima yapacak bir şey ararlar. (Luc de Clapices)

İşlemeyen demiri kendi pası mahveder, insanı tembelliğe alışması mahveder. (Hint Atasözü)

Her iş için uygun olan zamanı kollamak ve akıllı dostlara danışmak iyidir, insan, tam iş göreceği sırada tembellik ederse, o uygun zamanı bir daha bulamaz. (Firdevsi)

Tembel adam her zaman yapacağım der, halbuki yapıyorum demesi lazımdır; Çünkü istikbali doğuran iştir. (Alain)

Ahlaksızlıkların anası, tembelliktir. (Jean J. Rousseau)

Tembel insan, kıskanç olmaya yatkındır. (Kızılderili Atasözü)

Tembellik, vücudun aptallığı, aptallık da zihnin tembelliğidir. (Shakespeare)

Tembellik iki çocuklu bir annedir; kızının adı açlık; oğlunun adı hırsızlıktır. (Victor Hugo)

Tembellik, dünyada en büyük şeyin israfıdır; hayatın israfı. (Jeremy Taylor)

Çalışmak, insanın gerçek terbiyesidir, tembellik; hem vücuda, hem ruha, hem de bilince zarar verir. (Samuel Smiles)

İnsanı, zamanından önce yıpratan bir şey varsa; o da tembelliktir. (Hz. Ali (r.a))

Tembellikle yazma alın yazını, Çalışan çok eder rızkın azını. (Atakan Korkmaz)

Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden çok daha değerlidir. (Baltasar Gracian)

Tembellik, o kadar yavaş hareket eder ki yoksulluk, çok geçmeden ona erişir. (Benjamin Franklin)

Tembellik, hür adamı esir yapar. (Firdevsi)

Tembellik bazen sabırla karıştırılır. (Benjamin Franklin)

Faydalı çalışmaların çoğu, biraz daha çalışmamak yüzünden, heba olur. (Edmund Burke)

Tok bir öküzün rahatlığını isteyenler, muhteşem birer tembeldir. (R.Necdet Evrimer)

Tembel bir dimağ, şeytanın çalışma odasıdır. (Samuel Smiles)

Tembel yerken terler, çalışırken soğuktan yakınır. (Fin Atasözü)

Çalışanı mal basar, tembeli uyku basar. (Atasözü)

Tembellik, saadetin düşmanıdır. (Akil Muhtar Özden)

Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır. (Giovira)

İş görmeyen adama tembel denmez, tembel o adamdır ki, iş görmeye zorlansa elinden bir şey gelir. (Sokrates)

Tembellik; sadece ruh durumunu bozmakla kalmaz, aynı zamanda pişmanlıkta yaratır. (Schiller)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir