İnsan Hakları İle İlgili Sözler

Dünya İnsan Hakları Günü İle İlgili Sözlerİçeriğimiz insan hakları ile ilgili sözler, ünlü düşünürlerin insan hakları ile ilgili sözleri, insan hakları sözleri ve bu konularla ilgili başka yazılardan oluşmaktadır.

Bu hak olmazsa dünya üzerinde milyarlarca insanın değerinin kötü kalpli insanlar tarafından hiçe sayıldığını görürsünüz. Bu kötü kalpli kişiler bazen yönetici, bazen din adamı, bazen emrinde ordu olan bir asker, bazende binlerce insan çalıştıran bir patron gibi büyük yetkilere sahip insanlar olabiliyorlar.

İşte bu insanların düşüncelerinin yaptıklarının, aksini söyleyen farklı görüşlerde ki insanlara karşı, yaptırımları engellemek onları korumak için tüm dünya tarafından bir insan hakları bildirgesi hazırlanmıştır. Peki nedir açıklayıp ondan sonra sözlere geçelim:

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana her 10 Aralık’ta kutlanan gündür.

II. Dünya Savaş’ından sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı” gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

10 Aralık İnsan Hakları İle İlgili Güzel Sözler

“Senin” ve “benim” kelimeleri ortadan kaldırılsaydı insanlar sükûn içinde yaşarlardı. (Anaksagonos)

Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

İnsanlar istediklerine inanırlar. (Sezar)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır.(Cenap Şahabettin)

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir.(Bacon)

Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur. (Albert Einstein)

Her insan bir dünyadır. (Harsert)

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler.(Montesquieu)

Bütün insanlar özgür ve eşit doğarlar.

Biz, yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. (Atatürk)

Milli kinlerin üstünde, insanlık muhabbeti vardır.

İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi nazlim.net kurur gider. (Turgenyev)

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. (Lovvel)

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışıdır.

Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler.(Cenap Şahabettin)

İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)

İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldir.(John Stuart Mill)

İnsan, insanın efendisi olamaz.

Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.

İnsan sevgisi kadar büyük sevgi olamaz.

Bir insan başka bir insana eşit olmayabilir ama her zaman aynı cinstendir. (De Bonold)

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir