Alçak Gönüllülük İle İlgili Sözler

Alçak gönüllülük ile ilgili sözler, tevazu sözleri sayfamızda, her insanda bulunması gereken erdemlerden birisi olan tevazu ile ilgili sözleri okuyacaksınız.

Alçak gönüllülük öyle enteresan ve etkileyici bir şeydir ki, sizi hep yukarı taşır. Ne kadar yükselirseniz yükselin onu kullandığınızda sizi herkesin gözünde yüceltip en tepeye çıkarır. Bu kadar anlamlı olmasının yanında gurur ve bencilliği yok etmesiyle de ayrıca önemlidir.

Alçakgönüllülük yada tevazu, her insanda bulunması gereken erdemlerden biridir. Gerçekten de bu özellik bir insanda bulunduğu zaman o kişi tüm insanlar tarafından sevilir ve sayılır. Aşırı gidildiğinde bir gösteriş haline gelir ki buda çok iticidir.

Alçak gönüllü olmak estağfurullah ile başlayan bir kelimeyle de ifade edilebilir. Çünkü onu kullanmak ve etrafınıza yaymak bu kadar kolaydır. Dünyanın her yerinde alçakgönüllülük iyi büyüklük kötü olarak karşılanır. Zaten doğrusu da budur. İşte burada Mevlana ve diğer filozoflardan tevazu ile sözler ve alçak gönüllülük ile sözleri özlü olarak okuyacaksınız.

Alçak Gönüllülük İle İlgili Sözler

Alçak gönüllülük ile ilgili resimli sözler

1. Alçakgönüllülük önemlidir. Çünkü sizi taze ve yeni tutar. Steven Tyler

2. Alçakgönüllülük ve özgürlük el ele gider. Sadece mütevazı bir insan özgür olabilir. Jeff Wilson

3. Alçakgönüllülük, tüm ilahi erdemlerin fışkırdığı o tatlı kökün adıdır. Thomas Moore

4. En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır. Albert Einstein

5. Kendinde alçakgönüllülük olmayan kişinin başkalarına da saygı olmaz. Henri Frederic Amiel

6. Melekleri şeytana çeviren gurur iken insanları melek yapan alçakgönüllülüktür. Saint Augustine

7. Alçak gönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, en yüksek düşüncelerdir. Montaigne

8. Övülmek isterseniz, alçak gönüllülüğü yem olarak kullanabilirsiniz Chesterfield

9. Alçak gönüllülük, ilmin meyvesidir. Hz. Ali

10. Bazı insanlar alçak gönüllüdür. Bazıları ise alçak olmaya gönüllüdür. Necip Fazıl Kısakürek

11. Buğdaylar sevilir, çünkü onlar alçak gönüllüdür, büyüdükçe, olgunlaştıkça, içleri doldukça, ağırlaşırlar ve başlarını yere eğerler. İnsan da böyle olmalı.

12. Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. Brigitte

13. Yüksek zatın yüksekliği alçaldığı, alçağın alçaklığı ise yükseldiği zaman artar. İ. Hakkı Bıçakçızade

14. Gerçek olgunluk ve erdem; alçak gönüllülükle oluşur. Murat Ertan

15. Alçak gönüllü insan, kendini hiç söz konusu etmez. Jean de La Bruyere

16. Bir insan ne kadar mütevazi ise o kadar yücedir. Ne kadar kibirli ise, o kadar alçaktır. Ali Etniri

17. Bir adamın büyük olup olmadığını, onun alçakgönüllülüğünden anlayabilirsiniz. John Ruskin

18. Alçak gönüllülük, kendi gerçek değerini anlamaktır. Anatole France

19. Olmadık yerde alçakgönüllü davranmak kibirlerin en büyüğüdür. La Bruyere

20. Deniz gibi mal kazan, fakat sen üzerinde gemi ol. Mevlana

21. Eşeğe binip hava atan, ata binerse aklını kaybeder. William Bayliss

22. Yol odur ki vara, göz odur ki Hakkı göre, er odur ki alçakta dura. Yüceden bakan göz değildir. Yunus Emre

23. Gerçekten akıllı olanlar, aynı zamanda alçak gönüllü olanlardır. Andre Gide

24. Büyük başarılar kişiyi aptallaştırmadığı takdirde, kişi alçak gönüllü olur. Alain

25. Alçakgönüllülük içinde yürüdüğüm içindir ki önümde bütün yollar açılıyor. Wolfgang Van Goethe

26. Bir adamın gerçekten büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllülüğünden anlaya bilirsin. Hatice Yılmaz

27. Çok sevilmek için alçakgönüllü olmalıdır. Oscar Wilde

28. İnsan gururu yüzünden de alçak gönüllü olabilir. Montaigne

Tevazu Sözleri

Tevazu sözleri

29. Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. Mevlana

30. Tevazu ve sessizlik ruhsal saldırılara direnen en etkili savunmadır. Muhammed Bozdağ

31. Tevazu sahibi olmak istiyorsan insanlara tevazu göster. Robert Owen

32. Zafere ilave edilecek yegane süs tevazudur. Duclos

33. İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. Abdülmelik Bin Mervan

34. İbadetlerin en faziletlisi tevazudur. Hz. Aişe

35. Aşırı tevazünün da gurur gibi, kendisine mahsus tehlikeleri vardır. Jean J. Rousseau

36. Ben bilmediğimi bildiğim için, öteki insanlardan akıllıyım. Sokrates

37. Kendini pek büyük bir şey sanmayan, aslında sandığından daha büyüktür. Wolfgang Van Goethe

38. Akıllı kimsenin rütbesi yükseldikçe tevazusu artar. İdris

39. Bir insanda kibir, hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar. Mevlana

40. Tevazu yaşmağa benzer: Örterek güzelleştirir. Cenap Şahabettin

41. Alçak gönüllülük sözlerde değil, davranışlarda anlam bulmalıdır. Murat Ertan

42. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Hz. Ali

43. Yalancı alçak gönüllülük doğdu, alçak gönüllülük öldü. Mark Twain

44. İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç söz etmeyin. Blaise Pascal

45. Kendini büyük gören küçüktür. Kendini küçük gören büyüktür.

46. Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar. Woltaire

47. İyilik ve tevazu tüm düşmanlıkları yener. Amenemope

48. Bir insanda kibir, hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar. Mevlana

49. Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. Chilon

50. Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır. La Rochefoucauld

51. Yükselmek isteyen mütevazi olmalı, yücelik damına çıkmak için alçak gönüllülükten başka merdiven yoktur. Sadi Şirazi

52. Seçkin bir akıllı gönülsüz olur meyvelerle yüklü dal başını yere kor. Sadi

53. Nefis çok övülmesi yüzünden Firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama! Elinden geldikçe kul ol, sultan olma! Top gibi zahmet çekici ol, çevgân olma! Mevlana

54. Sel, heybetle aktığı için baş aşağı yuvarlanıp gidiyor. Çiğ damlası ise küçücük ve aciz olduğundan, güneş onu sevgiyle yükseklere çıkarmaktadır. Sadi Şirazi

55. İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. Abdülmelik bin Mervan

56. Aşırı tevazuunda gurur gibi kendine mahsus tehlikeleri vardır. J. J. Rousseau

57. Ezberlenmiş yapmacık tevazular vardır ki gizli bir gururu örtmeye yararlar. C. Rolling

58. Tepeyi en iyi gören geniş vadidir, en yüksek noktayı seçebilmek için engin olmalıdır. Francis Bacon

59. Ben tevazuu elden bırakmadım. Tevazu insanın kendi yerini bilmesi demektir. İsmet Özel

60. İyilik ve tevazu, bütün düşmanlıkları yener. Amenemope

61. Tevazu ister cahilden ister çocuktan olsun hakkı duyduğun vakit ona boyun büküp onu kabul etmendir. lyaz

62. Yüksek zatın yüksekliği alçaldığı, alçağın alçaklığı ise yükseldiği zaman artar. İ. Hakkı Bıçakçızade

63. Tevazu karşılaştığın her Müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmesidir. Hasan-ı Basri

64. Alkışı en sessiz karşılayan, alkışı hak etmiş demektir. Emerson

65. Tevazu devlerin anasıdır. İnsan vadiden bakınca her şeyi büyük zirveden bakınca ise küçücük görür. G. K. Chesterton

66. Sahip olduklarımızı nadiren, eksiklerimizi her zaman düşünürüz. Shakespeare

67. Boş kafalı insanla mütevazı insanı birbirinden ayırmak kolaydır birinciler hep kendilerinden bahseder. La Bruyere

68. Öyle hareket etki senin hareketlerinin yasası, diğerlerinin hareketlerinin yasası olsun. Kant

69. Tevazu şerefi avlamanın vasıtalarından biridir. Aynı zamanda her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet tevazudur. Urve Bin Zübeyr

70. İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. Cicero

71. Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var birincisi sevgi ve nezaket ikincisi tasarruf üçüncüsü ise alçak gönüllülüktür. Lao Tzu

72. Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra, bir yana çekilmesini bilmeli. Lao Tzu

73. İnsanları sev ve kimseyi kendinden alçak görme. Tevazu sahibi ol zira en halis ziynet alçak gönüllülüktür. Mütevazı olan kimse en güzel ziyneti takınmıştır. Süleyman Hilmi Tunahan

74. Tevazünün aslı üçtür: Acizliğini, muhtaçlığını, günahlarını bilmek. Şeyh Osman Hayri

75. Büyüklük gösterişle lafla olmaz yücelik dava ile kuruntu ile elde edilmez. Tevazu yüceliği arttırır fakat gurur seni toprağa serer. Sadi

76. Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür, ne de uçulur. Hacı Bayram-ı Veli

77. Bütün insanlar beni olduğumdan daha aşağılamak hakaret etmek isteseler bunu yapamazlar. Çünkü herkesin hakaret derecelerinden daha aşağı olduğumu bilirim. Ebu Süleyman Darani

78. Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Slefan Zweig

79. Çiçeği küçümseyen, Tanrıyı da küçümser. A.Dumas

80. Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğün, küçüklük olduğunu bilir. Andre Maurois

Nazlim.net / Alçak gönüllülük ile ilgili sözler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir