O Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

O Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

O harfiyle isim arıyorum ama aklıma bir şey gelmiyor diyorsanız işte sizlere hazırladığımız O harfi erkek bebek çocuk isimleri arkadaşlar.

bebek-isimleri
O Harfiyle Başlayan Erkek Bebek Çocuk İsimleri

OBEN: Erkek deve, o benim
OBUZ: Su gözesi, göze kaynak
ODHAN: Ateş kağan, ateş han
ODKAN: Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan
OGAN: Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit
OGANALP: Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit
OGANER: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit
OGANSOY: Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu
OGÜN: O bilinen gün, hayatımızın değiştiği gün
OĞANALP: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü
OĞULBAL: Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal
OĞULCAN: Can oğul
OĞULTAN: Tan vakti
OĞULTEKİN: Biricik oğul, şehzade
OĞULTÜRK: Türk oğlu
OĞUR: İçten dost, samimi
OĞUZ: Gürbüz, delikanlı, temiz yaratılmış, iyi, doğru
OĞUZALP: Güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit
OĞUZER: Sağlam yiğit, dost yiğit
OĞUZHAN: Oğuzların başı
OĞUZKAN: Hükümdar soyundan gelen
OĞUZMAN: Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse
OKAN: Akıllı, anlayışlı, öğrenen
OKANAY: Güçlü Ay, yiğit, Güneş ve Ay
OKANSOY: Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu
OKAY: Beğeni, Satürn gezegeni
OKAYER: Ok gibi doğru, Ay gibi yiğit
OKAYGÜN: Ok gibi doğru, Ay gibi güzel, Güneş gibi yakıcı kimse
OKBAY: Ok gibi doğru ve varsıl kimse
OKCAN: Ok gibi doğru can
OKDEMİR: Demirden yapılmış ok
OKGÜÇ: Ok gibi doğru ve güçlü
OKMAN: Okçu, ok atan kimse
OKSAL: Okla ilgili, hızlı
OKSU: Düzenli ve hızlı bir şekilde akan su
OKTAN: Ok kadar hızlı
OKTAR: Ok taşıyıcı
OKTAY: Çok hiddetli, kızgın
OKTUNÇ: Ok tuncu; tunçtan yapılmış ok
OKTÜRK: Ok gibi Türk
OKYAR: Oku parçala
OLCAN: Canlı, hareketli
OLCAYTO: Şanslı
OLÇA: Savaş ganimeti
OLÇUN: Becerikli
OLGU: Gerçekte var ol
OLGUNAY: Dolunay durumundaki ay
OLGUNER: Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek
OLGUNSOY: Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy
OLSAN: Ad ol, san ol
OLTAN: Şafak ol, tan ol
OLTUN: Saygı gösterilen ol, saygın ol
OLTUNÇ: Tunç ol, tunç gibi sağlam ol
ONAN: Daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna eren, iyileşen
ONAR: Eksiği kalmayıp gönül erincine ulaşır, daha iyi bir duruma gelir, mutlu olur
ONARAN: Düzelten, tamir eden
ONATKUT: İyi ve uğurlu
ONER: On kişiye bedel yiğit
ONGAN: Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu
ONGANER: Mutlu yiğit
ONGUN: Bol verimli, yararlı duruma gelmiş, mutlu, kutlu, gelişmiş, gürbüz, tapılan kişi, beğenilen kimse
ONGUNER: Mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit
ONUK: Sevgili, dürüst
ONURAL: Onur sahibi ol
ONURALP: Saygıdeğer, aziz, yiğit
ONURSAL: Onurla ilgili, onur niteliğinde; saygı göstermiş olmak için verilen
ORAL: Türkler’in ilk yurtlarından
ORAN: Karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan fark
ORANSAL: Oranla ilgili
ORBAY: Ordu komutanı
ORCAN: Üstün, kıdemli kişi
ORÇUM: Sağlam adam
ORÇUN: Arkadan gelenler, ahlak
ORHAN: Kentin hükümdarı; Osmanlı padişahı
ORHON: Eski bir Türk alfabesi
ORHUN: Asya da bir nehir
ORKAN: Orhan adının bir başka biçimi
ORKUN: Kentin hanı
ORKUT: Kutlu kent
ORMAN: Ağaçlarla örtülü geniş alan
ORSA: Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi
ORTAÇ: Tepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına Geçecek kimse, veliaht
ORTUN: Ortanca kardeş
ORTUNÇ: Tunçtan yapılmış gibi sağlam kale
ORUÇ: Müslümanların yeme içmeden vs. uzaklaştıkları bir ibadet
ORUN: En büyük makam
ORUNBAY: Büyük görevi olan kimse, makam sahibi
OSMAN: Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu
OTAĞ: Yüksek direkli, süslü, büyük çadır
OYMAK: Aşiret, küçük izci birliği
OZAN: Şair, halk şairi
OZANALP: Şair ve yiğit kimse
OZANAY: Şair ve Ay gibi kimse
OZANER: Şair ve yiğit
OZANKAN: Ozan soyundan gelen

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir