‘Yasin El Kadı’nın anlatıldığı kitaba sansür mü var?’

Reklamlar

ANKARA – CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Gazeteci Nedim Şener’in yazdığı ‘Hayırsever Terörist’ kitabının reklam afişinin yasaklanma sebebini sordu. “Yasin El Kadı ile ilgili Gazeteci Nedim Şener’in kaleminden aktarılan bilgilerin kamuoyu tarafından bilinmesini engellemek için kitaba bir tür sansür uygulanması kararı alındığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu karar kim ya da kimler tarafından alınmıştır?” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, şu soruları yöneltti:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Gazeteci Nedim Şener’in yazdığı ‘Hayırsever Terörist’ kitabının reklam afişini ‘siyasi içerikli’ diye kabul etmeyerek reklam panolarında yer vermemesinin gerekçesi nedir?

Gazeteci Nedim Şener’in ‘Hayırsever Terörist’ kitabının reklam afişine sansür uygulanmasına neden gerek duyulmuştur?

Hayırsever Terörist kitabının afişine İBB reklam panolarında yer verilmemesi talimatı kim tarafından verilmiştir?

Yasin El Kadı ile ilgili Gazeteci Nedim Şener’in kaleminden aktarılan bilgilerin kamuoyu tarafından bilinmesini engellemek için kitaba bir tür sansür uygulanması kararı alındığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu karar kim ya da kimler tarafından alınmıştır?

Gazeteci Nedim Şener’in kitabında belirttiği Yasin El Kadı hakkında açılan soruşturmaların Hükümet kanadından gelen baskılarla akamete uğratıldığı iddiası doğru mudur?

El Kadı’yla ilgili inceleme yapan Maliye Müfettişinin görevden el çektirildiği iddiası doğru mudur?

Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yasin El Kadı’nın Caravan adlı şirketi hakkındaki denetim raporlarını Maliye Eski Bakanı Kemal Unakıtan’ın değiştirdiği iddiası doğru mudur?

Recep Tayyip Erdoğan’ın Yasin El Kadı için ‘Ben kefilim’ dediği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise Yasin El Kadı’ya kefil olması durumu hala devam etmekte midir?”

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.