Sporla ile ilgili Mesajlar

Reklamlar

Spor ile ilgili Mesajlar Kısa

sporla ilgili mesajlarHer çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.

her insan Spor Yapmalı Erken yaşta Yoksa Sonu Ya Toprak Ya yatak Olur. sporla ilgili mesajlar

Bir toplum yalnız spor ile rengini ve kuvvetini değiştiremez. Orada hâkim olan sıhhî, sosyal, medenî birçok gerek ve şartların teminine yönelen teşebbüs ve tedbirlerin uygulanması lâzımdır.

Bir Milletin Sporda Gösterdiği Azim Onun Geleceğini Yükseltir.

Türk milleti anadan doğma sportmendir. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerlerinde güreşirlerken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yalnız Türk erkekler değildir; Türk kadını da bu işi bilir.

Bir Milletin Damarıdır Spor.

Benim en çok sevdiğim spor, serbest güreştir. Hangi Türk askerini, köylüsünü isterseniz soyup meydana çıkarınız. Dik omuzları, iyi, kusursuz teşekkül etmiş adaleleri, keskin yüz çizgileri, yanık tatlı renkleri, kafa yapıları, insanın ruhuna itimat ve neşe veren bir eser olarak canlanır.

Sporsuz Bir millet Gerilemeye Mahkûmdur.

Türk çocuklarına sporun bu günkü tekniğini öğretmek ve bunların bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor ortaya koymak gerekir. Buna lüzum var mı, yok mu ? gibi soruya söyle cevap verilebilir. Esasen yoktur ; fakat hakikati ufak bir örnekle ispat edebilmek için gereklidir.
Müspet bilimlerin temellerine dayanan , güzel sanatları seven , fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık delilidir.

Tatbik eden , icra eden, karar verenden daima kuvvetlidir. · Hakikati konuşmaktan korkmayınız.
Açık ve kat’ i söyleyeyim ki , sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu vatani vazife telâkki eylemek lâzımdır.

Dünyada spor hayatı, spor alemi çok önemlidir. Bu kadar önemli olan spor hayatı bizim için daha önemlidir.

Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz…

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.”

“Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.”

“Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol…”

“Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır.”

· Müsbet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan bahtiyar, kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık gayesidir.

· Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhi şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci ödevidir…

· Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.

· Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarfedilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

· Zafer, zafer benimdir diyebilenin; başarı, başaracağım diye başlayanın ve başardım diyebilenindir.

· Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.

· Açık ve kat’i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü yardımdan ziyade, bütün milletce sporun mahiyetinin ve değerinin anlaşılmış olması gerekmekte, onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek lazımdır.

· Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar; Türk gençliği, gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

· Yorgunluk her insan, her mahluk için tabii bir haldir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.

· En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirme kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz.

· Dünyada yenilmez kimse, yenilmeyen takım, yenilmeyen ordu, yenilmeyen kumandan yoktur. Yenilgilerden sonra üzülmek de tabiidir. Ancak bu üzüntü insanın maneviyatını yok edecek, onu çökertecek seviyeye varmamalıdır. Yenilen, toparlanarak kendini yeneni yenmek için olanca gücü ile, azimle daha çok çalışmalıdır.

· Muhterem Gençler, Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır: Galip gelmek ve mağlup olmak. Size Türk gençliğine tevdi ettiğimiz vicdan emaneti, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.

· Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz

Yunan düşünürü ARİSTO şöyle diyor:
“Cimnastik, hangi hareketlerin vücuda yararlı olduğunu, tabiatın insan vücuduna ölçülü olarak bağışladığı niteliklere göre bunların hangilerinin en iyi ve en uygun düşeceğini araştırma bilimidir.”

PLATON İSE ;
” Her canlı varlık iç güdüsü ile daima sıçrama ve zıplamak ister. Bunun kendisine özgü ritmi vardır. Bundan da dans ve müzik doğar. İnsanlar ritm denilen ve seste olduğu gibi alçak ve yüksek perdelerin uyuşumu ile ahengi sağlayan bir düzen duygusuna sahiptirler.” ” Vücudun hareketi çoğu zaman düşüncenin uyanıklığı ile bağıntılıdır. Yüksek fikir de çalışan ve ödevleri yerine getirmek durumunda olanlar, cimnatik yapmalıdırlar. Yani ruh vücutsuz, vücut ruhsuz çalıştırılmamalıdır.”

Filozof SOLON şöyle diyor: “Beden alıştırmalarını gençliğe yalnız yarışmaların hatırı için tavsiye etmiyoruz. Onları sadece yarışmalara katılsınlar diye zorlamıyoruz.Gençler bu çalışmaların sonucunda kendileri ve vatanları için büyük değer taşıyan erdemler kazanıyorlar. Yaptıkları, iş bütün vatandaşların uğrunda uğraştıkları bir ortak dava ile ilgilidir. Gençler görünüşte çamda, meşeden, zeytin veya defne dalından yapılan fakat anlamında insanların bütün mutluluğunu taşıyan çelenkler uğruna yarışıyorlar. Ben bu mutlulukla ferdin ve toplumun ortak özgürlüğünü, refahını, güvenini, şan ve şerefini bir kelime ile tanrılardan dileyebileceğimiz şeyleri kast ediyorum.

Cimnastik alıştırmaları ve yarışlar vatandaşı bu amaca götürmek için düşünülmüştür.Onların mükafatları da aynı düşüncenin mahsulüdür.”Yarışmalar büyük ve ortak toplum davalarımızın, uğraşılarımızın küçük bir örneği , çelenkler de uğrunda mücadele edilen büyük manevi değerlerin küçük maddi sembolleridir. ”

İngiliz BERTRAND RUSSEL ilimden bekleyeceklerimiz adlı yapıtında “eğitimin iki amacı vardır.Bir taraftan zekayı geliştirmek öte yandan iyi vatandaş yetiştirmektir. Atinalılar birincisine önem vermişlerdi, Ispartalılar ise ikincisine Ispartalılar galip geldiler fakat Atinalılar hafızaları fethettiler. ” demiştir.

Sir Winston Churchill kendisine 90 yaşında nasıl bu kadar dinç kaldığını soran bir muhabire `Spor sayesinde… Hayatım boyunca hiç spor yapmadım` demiştir.
Sipiro AGNEW‘’Spor toplumumuzu bir arada tutan tutkaldır’’demiştir
Antonio SALAZAR ‘’ Portekiz’i kırk yıl 3 F, fiesta(şölen), fadima(örgütsel din ) ve futbol ile yönettim’’ demiştir

“Peygamber Efendimiz(s.a.v) de spora önem verirdi”
Sporun amacı, spor yoluyla hem insanı hem onun vücudunu eğitmek sağlıklı bireyler yetiştirmek erdemli en mükemmel insanı yetiştirmektir. Spor konusunda İslam tarihine baktığımızda bunun örneklerinin çok olduğunu görebiliriz. Örneğin, bir defasında Peygamberimiz(s.a.v) Eşi Hz. Aişe(r.a) ile yarıştıklarında onu geçmiş ve bu öncekinin rövanşıydı demiştir, buda peygamberimiz (SAV) spora bakış açısını göstermektedir. Diğer bir örnek ise Hz. Hasan İle Hüseyin güreşirlerken Peygamberimizin devamlı Hz Hüseyin’i desteklediğini gören Hz Aişe(r.a) Ya Rasülallah(s.a.v) neden hep Hüseyin(r.a)’i destekliyorsun dediğinde Peygamberimiz(s.a.v) cevaben Ya Aişe(r.a) Cebrail(a.s) de Hz Hasan(r.a)ı destekliyor demiştir. Efendimiz(sav)in güreş, atıcılık ve yüzme gibi tavsiye etmiş olduğu sporları ecdadımızın sıkça yaptıkları Rasülullah(SA V) ve ecdadımızın bu husustaki hassasiyetleri ve çalışmaları bizim spor kulübü kurma fikrimizi tetiklemiştir. Kısacası bizim dinimiz spora karşı olmanın ötesinde spor yapmayı tavsiye etmiştir.

“Peygamber Efendimiz(s.a.v) de spora önem vermiştir”
Peygamber Efendimiz(s.a.v) de bu konuda oldukça hassas olduğu bilinmektedir. Peygamber Efendimiz(s.a.v) çocukları helal lokmayla beslemeyi, eğitimlerine önem vermeyi, atıcılık ve binicilik gibi spor dallarında çocuklarımızı yetiştirmeyi tavsiye etmiştir. Başka bir hadisi şeriflerinde yüzmeyi ve ok kullanmayı tavsiye etmiştir. Zaten Peygamber Efendimiz(s.a.v) 63 yıllık hayatında yürüyüşe çıktığı zaman hızlı bir şekilde yürür, tempolu bir şekilde yürür ve kendi yaşayışıyla da bunu gösterirdi. Allah(c.c) Resulü(s.a.v)’nün tavsiye ettiği spor dallarından bir diğeri de güreştir. Peygamber Efendimiz(s.a.v) güreş tutan insanları teşvik etmiş, tavsiye etmiş ve onların bu dallarda gelişmelerini arzu etmiştir. Dolayısıyla biz milletimizin her bir ferdine, sağlıklı olmalarını sağlayabilmek, zeki ve çevik olmalarını onlara kazandırabilmek üzere bu spor dallarından birçoğunu bu kulübümüz sayesinde gerçekleştirmeye çalışacağız.

Reklamlar

"Sporla ile ilgili Mesajlar" için toplam 3 yorum yapmış

 1. eda nur bilgin   23 Aralık 2012 at 19:54

  içki içme yeter ki spor yapın her anında

  Cevapla
 2. caner   16 Temmuz 2010 at 11:32

  KOMIK OLAN NE BENI SEVIPTE BRAKMAK MI?
  ISTE KADINLAR BUDUR SEVMEZ AMA SEVDIRIRIR
  SADECE INSANLARI KULANARLAR..iste FARK erkeklerle kadinlar arasinda

  Cevapla
 3. Caner   16 Temmuz 2010 at 11:28

  Aska inanma Ask sadece bit oyun Oyunun icine dahil olma.Olursan sende bu oyunla KUL OLUR BITERSIN.. siir bana ayit CANER..

  Cevapla

Leave a Reply

Your email address will not be published.