THD: Yeni yasada bankalar ve şirketlerin istekleri dikkate alındı

Reklamlar

ANKARA – Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakır, yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yapılırken tüketiciler ve tüketici örgütlerinin taleplerinin gözardı edildiğini belirterek, tam aksine bankaların ve firmaların isteklerinin dikkate alındığını söyledi.

Turhan Çakır yaptığı yazılı açıklamada, “Yeni yasanın tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerde bankaların tüketiciden alacakları her türlü ücret komisyon ve masraf yasal garanti altına alınmıştır. Böyle bir hüküm eski yasada mevcut değildir. Toplumun zayıf ve sömürülen tarafını oluşturan tüketicilerin yasasında böyle bir hüküm olması doğru değildir ve kabul edilemez. Çünkü yasa tasarısının ilk halinde de belirtildiği gibi, tüketiciden alınacak ücretler değil, alınmayacak bedellerin belirtilmesi gerekir.” dedi.

“YETKİ BDDK’YA VERİLDİ”

Tüketicilerden alınması ya da alınmamasına ilişkin ücret, komisyon ve masrafların belirlenmesi yetkisinin BDDK’ya verildiğine işaret eden Çakır, şunları dile getirdi:
“BDDK, bu güne kadar tüketicilerden yana değil bankalardan yana tavır göstermiştir. Yani kısaca yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasada, özellikle, cayma hakkı ve yasa kapsamına alınan yeni sözleşmelerde tüketici lehine bir düzenleme mevcuttur. Ancak, bankaların alacağı ücret, komisyon ve masrafların yasal garanti altına alınması ve yetkinin BDDK ya verilmesi ile birlikte ayıplı mal ve hizmetlerde tüketici haklarının tüketiciler aleyhine muğlak ifadelerle eski Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan ve Borçlar Kanunundan geriye düşürülmesi yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna damgasını vurmuştur. Yeni yasa bu haliyle devrim değil karşı devrim niteliğindedir ve tüketiciler aleyhine birçok soruna neden olacaktır.”

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.