Enerji Piyasası Bildirim ve Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmelikleri yayımlandı

Reklamlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünki sayısında yayımlandı.
Enerji piyasasında, ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde EPDK tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenleme acını taşıyan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği, enerji piyasasında ilgili mevzuatta EPDK sunulacağı belirtilen veya bildirim sistemi kullanım talimatında tanımlanan bildirimlerin, sistem üzerinden alınması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esasları kapsıyor.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

Tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan Çiftçi Kayıt Sistemi’nin kullanılması, güncellenmesi, geliştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi ile bağlı sistemlere yönelik tarımsal destekleme programlarının denetlenebilir, izlenebilir, raporlanabilir bir şekilde yürütülmesini sağlama amacı planlandı.
Yönetmelik, Çiftçi Kayıt Sisteminin kurulması, kullanılması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kayıt işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında görev alacak birimlerin belirlenmesini, görevlerin tanımlanmasını, tarımsal faaliyetle uğraşan çiftçilerin, kayıtlarının yapılması ve düzenlenmesini, uygulanacak destekleme programlarında Çiftçi Kayıt Sisteminin genel kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsamıyor.

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.