Namaz sure ve duaları nelerdir

Namaz sure ve duaları nelerdir sorunuza cevap oluşturacak türden bu yazımızı okuyunca sizde namazda okunacak sure ve duaları öğrenmiş olacaksınız.

Fatiha Suresi

-OKUNUŞU-

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn Errahmânirrahîm Mâliki yevmiddîn Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în Ihdinas-sirâtal müstakîm Sirâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
(Amin)

MÂNÂSI

Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret gününün mâliki Allâh’in (hakki) dir O’na mahsustur Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen’den yardim dileriz Bizi dogru yola hidâyet eyle Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna, ki onlar ne azip sapmis, ne de gazabina ugramislardir (Duâmizi kabul eyle Allâh’im!)

AÇIKLAMA

Fatiha Suresi,Mekke’de inmistir 7 ayettir Kur’an’in ilk suresi oldugu için açis yapan, açan manasinda “Fatiha” denilmistir

Fil Suresi

-OKUNUŞU-
Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl Elem yec’al keydehüm fî tadlîl Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bihicâratin min siccîl Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

MÂNÂSI

Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi, saman) gibi kiliverdi

AÇIKLAMA

Fil Sûresi,Mekke’de nazil olmustur 5 ayettir Kâbe’yi yikmak isteyen Ebrehe’nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir~

Kureyş Suresi

-OKUNUŞU-
Liîlâfi Kureyşin Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf Felya’büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

MÂNÂSI
Kureyş’in birbirleriyle veya başkalariyle andlasmasi, anlaşmasi için; hele yaz ve kiş seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için, onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe’nin) sahibine (Allâh’a) ibâdet etsinler; – O (sahip) ki, onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi

Maûn Suresi

-OKUNUŞU-
Era eytellezî yükezzibü biddîn Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn Feveylün lilmusallîn Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn El-lezîne hüm yürâûne Ve yemne’ûnelmâûn

MÂNÂSI
Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler)

Kevser Suresi

-OKUNUŞU-
Innâ e’taynâkelkevser Fesalli lirabbike venhar Inne şânieke hüvel’ebter

MÂNÂSI
Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, diş bileyen) in kendisidir

Kâfirun Suresi

-OKUNUŞU-
Kul yâ eyyühelkâfirûn Lâ a’büdü mâ ta’büdûn Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd Leküm dînüküm veliye dîn

MÂNÂSI
De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)’a Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)’a Size dîniniz, bana da dînim

AÇIKLAMA
Kafirun Suresi, Mekke’de nazil olmustur 6 ayettir Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir

Nasr Suresi

-OKUNUŞU-
Izâ câe nasrullahi velfeth Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ

MÂNÂSI
Allâh’in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke’nin fethi ile Islâm’a fütûhat kapilarinin açildigi); ve insanlarin fevç fevç, küme küme Allâh’in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh’tan magfiret iste Çünkü O, tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder

AÇIKLAMA

Nasr Suresi, Mekke’nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir 3 ayettir Nasr yardim demektir Sure de Allah’in Hz Peygamber’e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir Islam zaferini haber verir Ibni Ömer’e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir

Tebbet Suresi

-OKUNUŞU-
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb Seyaslâ nâren zâte leheb Vemraetühû hammâletelhatab Fî cîdihâ hablün min mesed

MÂNÂSI
Ebû Leheb’in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!) Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da!

İhlas Suresi

-OKUNUŞU-
Kul hüvallâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

MÂNÂSI

De ki: O, Allah, birdir Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir, her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur O, dogurmadi ve dogurulmadi O’na hiçbir sey denk de olmadi

Felak Suresi

-OKUNUŞU-

Kul e’ûzü birabbilfelak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğâsikin izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased

MÂNÂSI
De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh’a) siginirim

AÇIKLAMA
Felak Suresi, Mekke’de nazil olmustur 5 ayettir Felak, sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine “iki koruyucu” anlamina “muavvizeteyn” denir Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir

Nas Suresi

-OKUNUŞU-
Kul e’uzü birabbinnâsi Melikinnâsi İlâhinnâs Min serrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs

MÂNÂSI
1 De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine,
2 Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3 Insanlarin Ilâhina
4 O sinsi vesvesenin serrinden,
5 O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar
6 Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah’a siginirim!

AÇIKLAMA
Nas Suresi, Mekke’de nazil olmustur 6 ayettir Nas insan demektir

Âyet’ül Kürsî

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey’in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

KISACA MÂNÂSI
Allâh, O Allâh’dir O yegâne hak mâbuddur ki O’ndan baska Ilâh yok, yalniz O; daima yasayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur
Ne gaflet basar O’nu, ne uyku Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur
Kimin haddine ki izni olmaksizin O’nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini, isleyenlerini, geçmislerini, geleceklerini bilir
Onlar ise O’nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir; baska bir sey bilemezler
O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu, bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez
O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir

Sübhâneke
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük
NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak
MÂNÂSI
“Allâh’im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin Sen’i dâima böyle takdîs eder ve överim; Sen’in adin mübarektir, azamet ve celâlin yüksektir Sen’i ögmek yücedir ve Sen’den gayri Ilâh yoktur”

Ettehiyyâtü
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh

KISACA MANASI
Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ’yadir Ondan baskasina ibâdet olmaz
Ey mertebesi yüce olan Nebî “Muhammed”! Allah’in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun!
Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh’in iyi kullarina olsun!
Sahadet ederim ki: Allâh’tan baska Ilâh yoktur; yine sahadet ederim ki; Muhammed O’nun kulu ve rasûlü “elçisi” dir

Allahümme Salli
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim Inneke hamîdün mecîd
KISACA MÂNÂSI
Allâh’im: Muhammed’e ve O’nun evlât ve etbaina (yakinlarina), Ibrahim’e ve âline rahmet ettigin gibi, rahmet et Muhakkak ki Sen ögülmüs, ögülmeye lâyik ve sanlisin

Allahümme Bârik
Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim Inneke hamîdün mecîd
KISACA MÂNÂSI
Allâh’im: Muhammed’i ve âlini, Ibrahim’i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil Süphe yok ki, ögülmüs yalniz Sen’sin, gerçekten san ve seref sahibi de Sen’sin!

KUNUT DUALARI
(Allahümme innâ nesteînüke)
Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk

KISACA MÂNÂSI
Allâh’im: Biz Sen’den yardim isteriz, günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz
Allâh’im, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayirlarin Sen’de oldugunu ikrar ederiz; verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz
Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz, onunla olan rabitamizi keseriz

(Allahümme iyyâke na’budu)
Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik

KISACA MÂNÂSI
Allâh’im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz, ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz, yalniz Sana secde eder, yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz
Ibâdetini sevinçle yapariz, rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileri
Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz Süphe yok ki, azabin kâfirlere ulasir

RABBENA

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr

KISACA MÂNÂSI

Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik, güzellik ver ve bizi, ey merhameti çok bol olan Allâh’im, rahmetinle ates azabindan koru

Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab

KISACA MÂNÂSI
Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni, anami ve babami ve mü’minleri yarliga; günahlarimizi affet

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir