Kadir Gecesinin Belirtileri Nelerdir

Reklamlar

Kadir Gecesinin Belirtileri Nelerdir Kadir Gecesinin Belirtisi Nedir

Kadir gecesine özel bazı belirtiler emareler vardır ve bazı alimler bu gün için önemli ifadeler sözler söylemişlerdir. Peki nedir Kadir gecesinin belirtileri :


“Kadir gecesinin belirtileri şunlardır:
O gece açık ve hoş, yumuşak, ne sıcak, ne de soğuk olmayan bir gecedir.
-Denilmiştir ki: O gecede köpek havlaması duyulmaz.
-Kadir gecesinin sabahında, güneş doğduğunda şuasız (gözü kamaştırmayan donuk) bir tepsi gibidir.
-Gönül erbâbına, velîlere, mümin kullarından Allah Teâlâ’nın dilediği tâat ehli olanlarına o gece pek çok hayret verici şeyler meydana gelir. Bunlar, o zâtların hallerine, kısmetlerine, azîz ve celîl olan Allah’a yakınlık derecelerine göre farklı farklı olur.”

Kadir Gecesinin Gizli Tutulmasındaki Hikmet Nedir ?

“Birisi şâyet şöyle derse : Niçin Allah Teâlâ, kullarına Cum’a gecesini açıkça bildirdiği halde, Kadir gecesini kesin ve kat’î olarak bildirmedi?.. Aralarında ne fark var ki?.. Ona şöyle cevap verilebilir :

-(İnsanlar) o gece yaptıkları amellere güvenip : “Biz bin aydan daha hayırlı bir geceyi ibâdetle geçirdik. Allah Teâlâ bizi bağışladı Allah nezdinde dereceler ve Cennetler kazandık” derler ve artık hiçbir ibâdet yapmaya lüzûm görmezler. O gece yaptıklarına dayanıp, güvenirler. Ümîd ağır basar, helâk olurlar.

Denilmiştir ki :
“Allah Teâlâ beş şeyi , beş şeyde gizlemiştir :
Birincisi : Allah Teâlâ rızâsını taatlarda gizlemiştir.
İkincisi : Gazabını ma’siyetlerde gizlemiştir.
Üçüncüsü : Orta namazını , diğer namazlar arasında gizlemiştir.
Dördüncüsü : Velî kulunu halk arasında gizlemiştir.
Beşincisi : Kadir gecesini Ramazan ayında gizlemiştir.”

“Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin bu konuda muhtelif hadisleri vardır. Yirmi yedisinde, son on gününün teklerinde, son yedisinde, yirmi üçüncü gecesinde, son onda aranması ile ilgili olanları bunlardan bir kısmıdır :
“Kadir gecesini, Ramazan’ın son yedisinde arayın.” (Müslîm, Ebû Dâvud).
“Kadir gecesini arayın. Kim onu arayacaksa (Ramazan ayının) yirmi yedisinde arasın.” (İmâm Ahmed bin Hanbel’in Müsned’i).
“Kadir gecesini, Ramazan’ın son on (gününün) tekinde arayın.” (İmâm Ahmed, Tirmîzî, Beyhakî).
“Kadir gecesini, yirmi üçüncü gecede arayın.” (Taberânî).
“Kadir gecesini, (Ramazan’ın) son on gün(ün)de, yâhud son yedi gün(ün)de arayın.” (Müslîm).
“İçinizden bazı insanların, rüyâsında Kadir gecesi ilk yedide gösterildi. Yine sizden bazı kimselere de, son yedide gösterildi. Siz onu son onda arayın!..” (Buhârî)

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.