Ziya Nur Aksun Kimdir Biyografisi Hayatı

Reklamlar

Ziya Nur Aksun Hayatı Ziya Nur Aksun Kimdir Biyografisi

29 Mayıs 1930’da Konya’da doğan Ziya Nur Aksun, ilk, orta ve lise öğrenimi Konya’da yaptı. 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısının önemli âlim ve aydınlarındandır. Osmanlı ve İslam Tarihi sahalarında çalışmış, bir kısmını tamamlayamadığı eserleriyle ele aldığı dönemi okuyucuya bütün teferruatıyla yaşatmıştır.

Ziya Nur Bey, tarihçiliğinin yanı sıra çağdaş Avrupa düşünce ve siyasetini yakından takip eden, güzel sanatlarda, bilhassa ressamlıkta kabiliyetli, şiir ve musikimize hayran bir mütefekkirdir. Evinde muhafaza ettiği yağlıboya tabloları bir sergi açacak evsafta ve çokluktadır.

Ziya Nur Aksun 6 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.