Seyhan Erdoğdu Kimdir Biyografisi Hayatı

Reklamlar

Seyhan Erdoğdu hayatı Seyhan Erdoğdu Biyografisi

2011 seçimlerinde CHP Ankara 2.Bölge Milletvekili Adayı

Seyhan Erdoğdu, Tokat Erbaa’da doğdu. Malatya Akçadağ Keller Köyü nüfusuna kayıtlıdır.

İlk öğrenimini Ankara Kurtuluş İlkokulunda, Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesinde yaptı. Liseyi ABD Kaliforniya Glendale Lisesinde tamamladı. 1968 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans Derecesini aynı Fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden; Doktora Derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden aldı.

1968-1972 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.

12 Mart askeri müdahalesi döneminde iki yıl Ankara askeri cezaevinde tutuklu kaldı. Bu dönemde üniversiteden atıldı. Tutukevinden çıktıktan sonra iki yıl işsiz kaldı. 1976-1980 döneminde Kanada’nın Ankara’daki Büyükelçiliğinde Kültür Ataşesi yardımcısı olarak çalıştı. 1981-1988 döneminde, inşaat sektöründe, Libya, Irak ve Suudi Arabistan’da iş yapan yurtdışı müteahhit şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. 1988’de özel sektördeki yöneticilik görevini bırakarak inşaat sektöründe örgütlü işçi sendikası olan Türkiye YOL-İŞ Sendikasında danışman oldu.

YOL-İş’teki görevini sürdürürken TÜRK-İŞ Konfederasyonunda Kadın İşçiler Bürosu Müdürlüğü yaptı. Uluslararası Çalışma Konferanslarına işçi kesimi uzmanı olarak katıldı. Sendikalarda kadın komitelerinin kurulması için çalıştı ve Kadın İşçi Kurultayının toplanmasını sağladı. 1990 – 2008 yıllarında Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ve Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (IFBWW) Kadın Komitelerinin üyesi oldu. Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Afrika’da uluslararası düzeyde kadın konferanslarına katıldı. Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonunu Birleşmiş Milletler Kuruluşlarının toplantılarında temsil etti. Ayrıca Avrupa Kamu Görevlileri Federasyonu (EPSU) Genişleme Grubu’nda TÜRK-İŞ ve DİSK’e bağlı EPSU üyesi sendikaları temsil etti. 1989 sonrasında memur sendikalarının yeniden örgütlenmesi sürecine katıldı. Bu dönemde TÜRK-İŞ ve DİSK’e bağlı sendikalar, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve çeşitli demokratik kitle örgütleri için gönüllü olarak eğiticilik ve danışmanlık yaptı.

2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde öğretim üyeliğine geri döndü. 2009 yılında sosyal politika alanında doçent oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

Türkiye’de Sendikacı Kadın Kimliği (G. Toksöz ile birlikte), Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikacılık ve Hizmet Ticaretinde Gerçek Kişilerin Hareketi başlıklı üç kitabı, yurtdışı ve yurt içinde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası ve ulusal araştırma projelerinde yer almıştır.

Çalışma yaşamına ilişkin alanlarda Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’ya ulusal uzman olarak ve ILO Turin Uluslararası Eğitim Merkezinde eğitici olarak hizmet vermektedir.

Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği Sertifikası Kursları, Ankara Üniversitesi Aday Memur Eğitimi Kursları, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Jean Monnet Sosyal Politika Modülü ve Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik Kurslarında eğitim vermektedir. Ulusal Kongrelerde Danışma ve Bilim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK’e bağlı İşçi ve Kamu Çalışanı Sendikaları, TMMOB’ye bağlı Odalar, Türk Tabipleri Birliği, Atatürkçü Düşünce derneği ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına katkı vermeye devam etmektedir.

Mülkiye Dergisi Yazı Kurulu, Çalışma Ortamı Dergisi Bilim Kurulu, Memleket Mevzuat Dergisi Danışma Kurulu, Türk Tabipleri Birliği Bilim Eğitim Kurulu, Mülkiyeliler Birliği, Eğitim-Sen, Yerel Yönetim Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED), Bilim ve Teknoloji Derneği (BİTED), Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM), ILO /ACTRAV Küresel Sendika Araştırma Ağı (GURN) üyesidir.

Güncel çalışma alanları işsizlik ve istihdam, kadın çalışmaları, Avrupa Birliği, sendikacılık, sosyal hareketler, ulusal ve küresel sosyal politikadır.

Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca bilir. Evli ve iki çocuk annesidir.

22-23 Mayıs 2010 ve 18 Aralık 2010 CHP Kurultaylarında Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. CHP Bilim Kültür Yönetim Platformu üyesidir.

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.