Vicdani ret ne demek

Reklamlar

Vicdani ret ne demek

Vicdani red ile ilgili kaç gündür haberlerde ve medya kuruluşlarında haberler okuyoruz ve dinliyoruz. Vicdani ret kişiye askerlik yapmamasını mı sağlıyor. Vicdani ret kişiye ne kazandırır ne kaybettirir bu gibi sorularımıza da cevaplar bulacağız.

Bazılarına göre vicdani ret kişinin bazı vatandaşlık haklarından vazgeçmesi demek. Ancak dünyada çok farklı vicdani ret uygulamaları mevcut.

Askerlik görevini yapmamak kişinin vatandaşlık görevini de ortadan kaldırmıyor. Zira yapılacak düzenlemede masada kamu hizmeti formülü de var.

VİCDANİ RET NEDİR?
Özdemir’in sorusu üzerine hiç bilmeyenler için vicdani ret kavramını açıklayan Altınay, “Vicani ret 90 yıllarda Türkiye’de konuşulmaya başlandı. Aslında dünyada daha öncesinde vardı ve uygulanıyordu. Vicdani ret dini inanca göre insan öldürmeyi reddetmektir. Daha sonra da ahlaki gerekçelerle ortaya çıktı. İnsan öldürmenin eğitimini almak istemiyorum diye karşı çıktılar. Vicdani retçiyseniz bir kere ömür boyu bir hapse mahkumsunuz demek. Ehliyet alamamak demek, resmi bir işte çalışamamak demek, çocuğunuz varsa nüfusunuza kayıt edememek demek, kimlik çıkartamamak demek. Yasal olarak kamusal bir varlığınız yok demek. Aslında ciddi bir hak ihlali. Bunun sebebi de öldürmeyi reddetmeniz” şeklinde açıkladı.

VİCDANİ RET TÜRKİYE’DE YASAL OLARAK TANINMIYOR
Vicdani ret; kişinin ahlaki tercih, dini inanç ya da politik nedenlerle askere gitmeyi ret etmesidir. Türkiyede yasal olarak tanınmıyor, fakat birçok Avrupa ülkesinde bir hak olarak tanınıyor, vicdani retçiler sivil hizmet alanlarında istihdam ediliyor.

En basit anlamıyla vicdani ret ahlaki tercih, dini inanç ya da politik nedenlerle askere gitmeyi ret edilmesidir.Vicdani reddin gerekçeleri nelerdir? Kişi neden vicdani retçi olur?

İnsanları, vicdani retçi olmaya yönelten çeşitli nedenler vardır:
*Birey, emir almak ve vermek, itaat etmek ve hükmetmek istemiyor olabilir.

*Birey, şiddet kullanmayı ve insan öldürmeyi öğrenmeyi istemiyordur.

*Birey savaşlara karşı olabilir ve savaşların yürütücüsü olan ordulara hizmet etmek istemeyebilir.

*Birey, (Yehova Şahitleri örneğinde oluğu gibi) dini inançları gerekçesiyle her türlü şiddete karşı olabilir.

*Birey, politik görüşleri doğrultusunda ordusuz, sınırsız, devletsiz, özgür bir dünyada yaşamak istiyor olabilir.

Avrupa’da vicdani reddin politik ve hukuki durumu nedir?
* Almanya :

Alman Anayasası’nın 4. maddesi, 3. paragrafı: “Hiç kimse, vicdanı ile bağdaştıramayacağı silahlı bir savaş hizmeti olan askerliğe zorlanamaz.” der. Ülkede sivil hizmet hakkı tanınmaktadır.

İsviçre:

17 Mayıs 1992 yılından beri İsviçre Anayasası’nda sivil hizmet hakkı bulunmaktadır. Fakat henüz bir kanun bulunmadığından, vicdani retçiler askeri mahkemelerle yüzyüze gelme zorundalar.

Norveç:

Her yıl yaklaşık 2500 vicdani retçi çıkmaktadır. Bunlar kaydedilenlerin %8′ ini temsil eder. Sivil Hizmet hakkı tanınmaktadır. Yürürlükteki vicdani retçilik yasası 1965′ ten beri vardır.

*Hırvatistan:

1990 yılından beri Anayasasında Vicdani Red hakkı tanınmakta.

*İspanya:

1989′ da sayıları 20.000′ i bulan vicdani retçiler yüzünden hükümet Vicdani Red Yasası ile birlikte bir de af çıkardı.

*Belçika:

Vicdani ret hakkı herkese yasal düzenlemeyle tanınmış durumda.

*Hollanda:

Bu ülkede de yasal olarak bu hak tanınmaktadır.

*Kanada:

İngiltere ve ABD’de profesyonel orduya geçilmiş durumda. Yunanistan hariç bütün Avrupa Birliği üyesi vicdani ret hakkını tanımıştır. Yunanlı yetkililer de yakında bu yönde adımlar atılacağını bildirmişlerdir.

Türkiye’de vicdani reddin politik ve hukuki durumu nedir?
Türkiye’ de 1982 Anayasası’na göre askerlik vatan hizmeti içinde görülmektedir. 1982 Anayasası’nın vatan hizmeti başlıklı 72. Maddesi ise şöyledir:

“Vatan hizmeti her Türk’ ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.”

Vicdani reddini açıklayan kişiler hangi suçlarla yargılanıyorlar?

155. madde:
“Geçen maddelerde yazılı olan ahval haricinde kanunlara karşı gelmeye halkı teşvik ile memleketin emniyetine tehlike ivas edecek surette makale nesir edenler ve halkı askerlikten soğutmak yolunda neşriyatta veya telkinatta bulunanlar yahut umumi bir içtimada veya nasın toplandığı yerlerde bu suretle nutuk irat edenler iki aydan iki seneye kadar hapis olunur ve bunlardan 4500 liradan 36.000 liraya kadar ağır cezayı nakdi alınır.”1993 yılına dek “halkı askerlikten soğutmak” bir terör suçu olarak fiilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin (DGM) görev alanında kabul ediliyordu. 1993’ten bu yana ise bu suç Türk Askeri Ceza Kanunu’nun (TACK) 58. maddesi ile ilişkilendirilmekte ve “vatana ihanet” kapsamında ele alınarak görevli mahkeme olarak askeri mahkemeler kabul edilmektedir.

TCK Madde 58:
“Her kim Türk Ceza Kanunu’nun 153 ve 161. maddelerinde yazılı suçlardan birisini ve 155. maddede yazılı halkı askerlikten soğutmak yolunda neşriyatta ve telkinatta bulunmak ve nutuk iradetmek fiillerini işleyecek olursa, milli mukavemeti kırmak cürmünden dolayı mezkur maddelerde gösterilen cezalarla cezalandırılır.”

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.