Kadınlar Neden Estetik Yaptırır

Reklamlar

Kadınlar neden estetik yaptırır sorusunun cevabı aslında önceden bellidir. Beğenilmeyen yerlerin beğenilecek hale getirilmesi anlamında da verilebilir bu sorunun cevabı. Son zamanlarda işler değişti ve hatta iddia ederek söyleyebilirim ki bayanlar depresyona girdikleri zamanlarda bile yaptırmaya başladılar çünkü çok yaygınlaştı. Fakat daha başka sebepleri de varmış buyrun okuyun;

kadınlar neden estetik yaptırırEşten veya erkek arkadaştan ayrılma, aldatılma, ihmale uğradığını hissetme, iş değişikliği, iş kaybı ve yılların yorucu etkisi kadınları estetik ameliyatlara yönlendiriyor.

Estetik ameliyat olanların yüzde 90’ını kadınlar oluşturuyor… Kendini; yüzünü ve bedeninin oluşturduğu güzellik hissini daha yoğun yaşamak isteyen kadınlar estetiği tercih ediyor…

Ya yıllarca düşünülen ya da duygusal fırtınalarla aniden yapılan estetikler var…

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç Dr Ahmet Sönmez, “Eskiden beri göz önünde olan kişilerin; sanatçıların, politikacıların nasıl göründükleri önemli idi. Günümüz toplumunda artık sıradan meslek sahibi insanların, esnafın ve hatta ev hanımlarının da nasıl göründüğünü önemsenmeye başlandı. Kendini güzel görme, hem hemcinsleri hem de karşı cins tarafından beğenilme arzusu kadınlar için öteden beri daha baskındır. Bu nedenle erkeklerden daha çok kadınlar estetik ameliyat olurlar” derken “ya yıllardan beri düşünülüp planlanan ve sonunda cesaret edilen ameliyatlar vardır, ya da duygusal olarak fırtınalı bir dönemde çok hızlı verilen bir ameliyat kararı vardır”

Gençler burnundan, ileri yaştakiler doğum sonrası deformasyondan şikayetçi…

“Kimileri vücudunda memnun olmadığı bir bölgenin düzeltilmesi konusunu gündeminde tutan, bazen aylarca, bazen yıllarca bu konuyu düşünen ve en sonunda ameliyat olma kararı veren hastalardır. Bu şekilde estetik ameliyat olma arzusuyla doktora başvuran kadınları yaş gruplarına göre de üçe ayırmak mümkün” diyen Doç Dr Ahmet Sönmez “Bu grup hastaların yaşça genç olanları en sık burun şeklinden veya göğüslerinin küçüklüğünden şikayet ile geliyorlar. Ergenlik döneminden beri bu şikayetlerinin farkındalar ve düzeltilmesini istiyorlar. Daha ileri yaşta olanlar ise genelde doğum sonrası vücutlarında ortaya çıkan deformitelerden rahatsız ve göğüs dikleştirme, karın germe gibi ameliyatlar istiyorlar. Üçüncü grup yani biraz daha ileri yaşlarda ise yüzde meydana gelen yaşlanma belirtilerinin giderilmesini arzu ediyorlar. Bu tür hastaların amacını anlamak ve onlara yardımcı olmak daha kolaydır. Ameliyat sonrası memnun olma oranları da daha yüksektir” şeklinde konuştu.

Boşanma, aldatılma, yeni bir iş arayışı estetik sebebi oldu…

Doç Dr Ahmet Sönmez “Eşten veya erkek arkadaştan ayrılma, aldatılma, ihmale uğradığını hissetme, iş değişikliği veya iş kaybı kadınları estetik cerrahiye yönlendiren sebeplerin başında geliyor. Bu durumda alınan ameliyat kararının altındaki temel motivasyon, kişinin kendine güvenini ve saygısını tazeleme isteği. Kişi, yakın çevresi ve iş çevresi tarafından kabul görme ve saygı duyulma arzusuyla bizlere geliyor” derken bu hasta grubunun ameliyat sonrası memnuniyet duygusunun düşük olduğunu da dile getirdi.

İmaj tazelemek, özgüven artırmak isteyen estetik oluyor

Doç Dr Ahmet Sönmez, “Hayatlarının çalkantılı bir döneminde estetik ameliyat olarak vücut imajlarını tazelemek, özgüvenlerini artırmak isteyen hastalarımız da var örneğin eşinden ayrılan, aldatıldığını öğrenen veya işinden ayrılanlar ani kararlarla ameliyat olmak isterler. Bu hastaların daha önce gündeminde estetik ameliyat pek yer tutmadığı için de tam olarak ne istedikleri belli değildir” derken, bu konudaki bir hasta mektubunu da isim vermeden paylaşıyor: “Bir hastam gönderdiği e-postada; göz kapaklarımdaki ve yüzümdeki sarkıklıklardan rahatsızım. Ayrıca göğüslerimi biraz büyüterek dikleştirmek istiyorum. Doğumlardan sonra karnımda da sarkmalar oluştu, bunlardan da kurtulmak istiyorum. Bacaklarımdaki ve basenlerdeki fazla yağlar için liposuctionla alınsın ve popom da gerilsin. Son olarak kollarımdaki sarkıklıklar için ne yapılabileceğini öğrenmek istiyorum… Böyle bir mektubu alan her plastik cerrah irkilir. Yapılabilecek tüm estetik müdahaleleri birlikte isteyen böyle bir hastayı ameliyat düşüncesine iten nedenler dikkatle incelenmek zorundadır.”

Güzel görünenler daha kolay iş buluyor, daha çok maaş alıyor. Kariyer estetiği arttı…

Estetik ameliyatların kadınların kariyerinde de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Doç Dr Sönmez, “yapılan çalışmalarda güzel görünümlü kişilerin; daha kolay iş bulduğu, emsallerinden daha uygun koşullarda ve daha iyi ücretle çalışma imkanına sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca güzellik sosyal çevrede de kabul görmeyi kolaylaştıran bir etkendir. Bu sebeple ünlü artistlerin, sanatçıların fotoğraflarıyla gelen hastalarımız da oluyor. Ayrıca kariyer planlamasında rekabet gücünü arttırmak isteyen kadınlar da estetik olmayı tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Estetik ameliyatlar ne kaybedilen eşi ne de işi geri getirebilir…

Ancak Doç Dr Sönmez, ameliyat olacakları da uyardı: “geçirilen estetik ameliyat ne kaybedilen eşi ne de kaybedilen işi geri getirebilir.” Estetik ameliyatlarda hasta memnuniyetinin çok önemli olduğunu ifade eden Sönmez ameliyat sonrasını değerlendirirken: “Psikolojik olarak sıkıntılı dönemlerde alınan kararlardan sonra yapılan ameliyatlarda, estetik sonuç nasıl olursa olsun hastanın memnun olmama ihtimali daha yüksektir. Ameliyata götüren motivasyon iyi analiz edilmezse hem hasta, hem de plastik cerrah için uzun süreli ve sancılı bir sürecin başlaması işten değildir” şeklinde konuştu.

Estetik ameliyat için muayenehaneye gelen hastalar başka tüm cerrahi branşlardan farklı olarak kendi istekleriyle ameliyat olmak üzere geldiklerini söyleyen Doç Dr Sönmez “diğer branşlarda tıbbi bir rahatsızlık söz konusudur. Hasta ameliyat olmama isteğiyle doktora gider ama doktor ameliyat önerince çaresiz kabul eder. Biz plastik cerrahlar ise muayenehanemize ameliyat olma isteği ile gelen hastalarımıza bazen “siz bu ameliyat için uygun değilsiniz” demek durumunda kalırız. Uygun olmayan estetik ameliyat hasta için mutluluk, doktor için de başarı getirmez” şeklinde konuştu.

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.