Hristiyanlık dini nedir

Reklamlar

Hıristiyanlık dini hakkında bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Belki yazımızı kısa bulabilirsiniz zamanla dahada geniş bilgiler bulabileceksiniz.

Hıristiyanlık, (İsa’nın adından İsevilik, İsa’nın doğum yerine atfen Nasranilik de denir) Ortadoğu kökenli, tektanrılı din. Hıristiyanlık inancına sahip kişilere Hıristiyan denir. Yaklaşık 2 milyar Hıristiyan vardır. Bu yönüyle (cemaat sayısı bakımından) dünyanın en büyük dinidir. Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak Avrupa’da, Amerika’da, güney Afrika’da ve Avusturalya’da bulunmaktadırlar. Binlerce mezhebi olan Hıristiyanlığın başlıca mezhepleri (kiliseleri), Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi), Protestan Kilisesi (360 milyon) ve Ortodoks Kilisesi’dir (170 milyon).

Hıristiyanlar Kutsal Kitap’a (Eski ve Yeni Anlaşma) inanırlar. Hıristiyanlık, Yahudiliğin devamı olarak ortaya çıkmıştır. Kutsal Kitap’ın ilk kısmı (Eski Antlaşma), Yahudilerin kutsal kitaplarından Tanah ile aynıdır. Hıristiyanlar, İsa’nın Mesih olduğunu kabul ederler. Bununla birlikte İsa Yahudilik’te mesih veya peygamber olarak kabul edilmez.

İslam dinine göre Hıristiyanlık, Semavi Dinler’den biridir ve İsa Allah’ın peygamberlerindendir.

Kelime Anlamı Hıristiyan sözcüğünün kökeni, İbranice’deki maşiah (mesih) kelimesine dayanır. İbranice ‘kutsal yağ ile ovulmuş, kutsanmış’ anlamına gelen Mesih kelimesinin Yunanca karşılığı olan Khristos kelimesinden türemiştir . Hıristiyan, “Mesih’in yandaşı”, “Mesih’e bağlı” anlamına gelir.

İsrail kralları ve yüksek rahipleri, yeni görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. Tevrat’ın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler vardır. Geniş anlamıyla bu unvan “Tanrının bir görev vermek üzere seçmiş olduğu” kişileri de kapsıyordu. Eski Antlaşma’nın “Yeşaya” kitabında Yahudileri sürgünden kurtaran Pers kralı Kiros’a da bu ünvanla (mesih) hitap edildiği görülür.

Bu yazımız forumumuzun eski arşivinden alınmıştır yani yine Nazlim.net sitesine aittir ve ArDaa tarafından yazılmıştır.

Reklamlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.